Úvodní stránka > Domácnosti > Kontakty > E.ON Zákaznická linka

E.ON Zákaznická linka ZDARMA

Vše, co souvisí s elektřinou a zemním plynem, vyřešíte nyní rychleji a pohodlněji prostřednictvím E.ON Zákaznické linky:

800 77 33 22 nebo po internetu službou E.ON Energie24

Provozní doba E.ON Zákaznické linky:
pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin

Při volání ze zahraničí použijte některé z následujících telefonních čísel spojovací služby energetické společnosti E.ON:
pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin
pro oblast jižních Čech: +420 387 861 111
pro oblast jižní Moravy: +420 545 141 111

Naši vyškolení operátoři jsou připraveni odpovídat na dotazy a řešit veškeré záležitosti spojené:

s odběrem elektrické energie

  • řešení smluvních záležitostí - sjednání smlouvy o dodávce elektřiny, změna kontaktních údajů zákazníka, změna sazby, změna výše záloh, změna způsobu platby, změna odběratele, změna jističe, reklamace apod.
  • řešení technických záležitostí - připojení nového odběru elektřiny, informace o době platnosti nízkého tarifu HDO, nahlášení stavu elektroměru apod.
  • komplexní informační servis - jak postupovat při vyřizování záležitostí spojených s odběrem elektrické energie, poradenství v oblasti užití elektrické energie, vysvětlení údajů na faktuře, zaslání tiskopisů poštou, informace o cenách elektřiny, kontaktních místech apod.

s odběrem zemního plynu

  • odborné poradenství v oblasti zemního plynu
  • podání žádosti pro vystavení Smlouvy o připojení OPZ k distribuční soustavě, přijímání žádostí na vytýčení sítí a připojení nového odběrného místa, podání žádosti na rozšíření odběru zemního plynu, podání žádosti o obnovení dodávek zemního plynu z důvodu přerušení dodávky ZP pro závažné porušení smluvních podmínek, podání žádosti na ukončení odběru ZP
  • uzavření smlouvy na odběr zemního plynu, provedení změn ve stávající odběratelské smlouvě (adresní údaje, forma platby, nahlášení stavu plynoměru, úprava výše záloh a další)
  • informační servis v oblasti zákaznických služeb - aktuální informace o nabídkách společnosti, aktuální informace k cenám ZP, informace o způsobu vyúčtování spotřeby ZP, informace ke způsobům úhrady spotřeby ZP a měsíčních záloh, informace o pracovní době obchodních kanceláří
  • podání reklamace na měření spotřeby plynu, stanovenou výši záloh, vyúčtování spotřeby ZP ,chybné fakturační údaje, postup při řešení obchodního případu vyplývajícího ze smluvního vztahu