Úvodní stránka > O společnosti > Portrét skupiny E.ON > Skupina E.ON v ČR > E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.

Společnost E.ON Distribuce patří do nové struktury společností E.ON v České republice a je v rámci energetické skupiny zodpovědná za provozování distribuční soustavy pro oblast elektřiny a od 1. ledna 2008 také plynu v jižních Čechách.

Byla koncipována jako provozovatel distribuční soustavy, licencovaný podle energetického zákona a regulovaný Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Základní filozofií akciové společnosti je vlastnictví energetického majetku včetně jeho řádné evidence a dále smluvní zajištění veškerých činností souvisejících se správou tohoto majetku. Nezastupitelný je pro celou skupinu i výkon ekonomických činností, zejména povinností regulovaného subjektu vůči ERÚ a dalším institucím. Velmi úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, OTE a ČEPS.

Základní činnosti

  • kontaktní subjekt ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu,
  • zodpovědnost za podávání zpráv o regulaci, dlouhodobé plánování rozvoje distribučního majetku a plánování objemů údržby sítě elektřiny a plynu,
  • dohody o připojení nových zdrojů k síti – metodologie a právní řešení.

Představenstvo

Dozorčí rada

  • Předseda: Lorenz Pronnet
  • Místopředseda: Michael Fehn
  • Člen: Radek Lucký

Základní údaje o společnosti

Název společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Používaná zkratka názvu společnosti ECD
Sídlo společnosti F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Identifikační číslo (IČ) 28085400
Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 28085400
Bankovní spojení Komerční banka, č. ú. 279426120297/0100
Právní forma akciová společnost
Web společnosti www.eon-distribuce.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1772.