Úvodní stránka > Domácnosti > Kontakty > E.ON Poruchová služba

E.ON Poruchová služba

I přes veškeré naše úsilí dosáhnout maximální spolehlivosti dodávky elektřiny může vzniknout porucha, způsobená například technickou závadou nebo nepříznivými povětrnostními vlivy.

V případě zaznamenání poruchy volejte na následující telefonní čísla:

Poruchová služba pro elektřinu

Kdy zavolat na E.ON Poruchovou službu pro elektřinu?

 • pokud chcete nahlásit poruchu v dodávce elektřiny nebo plynu
 • pro informace o aktuálním stavu odstraňování poruchy
 • pro informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
 • pro nahlášení poruchy elektroměru a přístroje HDO
 • ohlášení havarijních situací v cizím zařízení s rizikem ohrožení

Než zavoláte na E.ON Poruchovou službu pro elektřinu...

Máte poruchu v dodávce?

 • Vyzkoušejte, zda fungují jiné elektrospotřebiče nebo elektrické zásuvky. V případě, že fungují, je příčina nejspíš ve Vašem elektrospotřebiči.
 • Zkontrolujte, zda nevypadl hlavní jistič před elektroměrem nebo jištění jednotlivých obvodů v domovním rozvaděči (pojistky). Pozor, jistič může být vypadlý, i když není v dolní poloze. Důležité je umístit nejprve každý jistič do polohy dolů a natáhnout nahoru.

Máte poruchu na elektroměru? Ověřte...

 • Protáčí se elektroměr i v případě, že vypnete Vaše bytové jističe?
 • Natáčí se pouze VT nebo NT?
 • Je elektroměr příliš hlučný?
 • Projevuje se podobná závada i ve zbytku objektu nebo u sousedů?

Neohřívá se Vám voda nebo nefunguje elektrické vytápění? Zkontrolujte...

 • V jaké poloze je jistič od bojleru či akumulačního vytápění nebo přímotopného vytápění (umístit jistič do polohy dolů a natáhnout nahoru).
 • Zda svítí spirála, jaký je stav termostatu u bojleru.
 • Má v tuto dobu spínat nízký tarif (NT)? Spotřebiče pro ohřev vody a vytápění zpravidla fungují jen v době platnosti nízkého tarifu (NT). Ověřte, jestli bliká HDO. Pokud ano, v jaké poloze je nyní elektroměr (ve VT nebo NT)? Zjistěte na přístroji HDO povel HDO, např. ve tvaru A1 B6 P5, E1F3, 187 atd, zadejte váš kód zde a ověřte správné časy nízkého tarifu.

V případě, že porucha i nadále přetrvává, volejte E.ON Poruchovou službu

Pro urychlení obsloužení sdělte pracovníkům Poruchové služby tyto informace:

 • Jméno a příjmení ohlašovatele
 • Jméno a příjmení zákazníka
 • Adresa nebo podrobný popis místa kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné)
 • Specifikaci poruchy, co Vám nefunguje
 • Telefonní kontakt

Nastane-li kalamitní situace většího rozsahu, mohou být operátoři Poruchové služby zaměstnáni zodpovídáním dotazů dalších zákazníků. Proto prosíme, vyčkejte a volání za nějaký čas opakujte. V případě ohrožení zdraví nebo majetku volejte tísňovou linku 112.

Při volání ze zahraničí použijte některé z následujících telefonních čísel spojovací služby energetické společnosti E.ON:
pro oblast jižních Čech: +420 387 861 111
pro oblast jižní Moravy: +420 545 141 111

Poruchová služba pro plyn

Kdy volat na Poruchovou službu 1239 pro zemní plyn?

 • pro nahlášení úniku zemního plynu - volejte 1239, otevřete okno, vyvětrejte ohrožené prostory, nemanipulujte s otevřeným ohněm, uzavřete hlavní uzávěr plynu (HUP).
 • při zaznamenání omezeného tlaku plynu
 • pro nahlášení závady na měřícím zařízení (plynoměru)
 • při poruše dodávky zemního plynu do odběrného místa
 • ohlášení závady a poruchy plynárenského zařízení (plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany)
 • nahlášení situace spojené s obecním ohrožením v souvislosti s provozem plynárenské sítě

Než zavoláte T 1239...

 • Zkontrolujte, zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu (HUP).
 • Vyzkoušejte, zda fungují ostatní plynové spotřebiče. V případě, že fungují, je příčina nejspíše ve Vašem plynovém spotřebiči (poruchy na plynových spotřebičích a domovních rozvodech pohotovostní služba zabezpečuje pouze proti vzniku dalších škod uzavřením hlavního uzávěru plynu). Pohotovostní služba nezajišťuje opravy a údržbu odběrného plynového zařízení (OPZ). Toto řeší soukromé plynoinstalační firmy.
 • Poruchovou linku 1239 platí ohlašovatel poruchy jako místní hovor

Pro urychlení obsloužení sdělte pracovníkům Poruchové služby tyto informace:

 • Jméno a příjmení ohlašovatele
 • Jméno a příjmení zákazníka
 • Adresa nebo podrobný popis místa kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné)
 • Specifikaci poruchy, co Vám nefunguje (únik plynu, vadný plynoměr, výpadek dodávky, atp.)
 • Telefonní kontakt

Nastane-li kalamitní situace většího rozsahu, mohou být operátoři Poruchové služby zaměstnáni zodpovídáním dotazů dalších zákazníků. Proto prosíme vyčkejte a volání za nějaký čas opakujte. V případě ohrožení zdraví nebo majetku volejte tísňovou linku 112.