Největší úklidovou akci v Česku podpořilo 75 dobrovolníků z E.ON., kteří posbírali 90 pytlů s odpadem.

Jarní úklidy ve městech a přírodě lámaly rekordy v počtu dobrovolníků i posbíraného odpadu. Do největší české úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ se v rámci projektu „E.ON uklízí Česko“  již po třetí zapojili také zaměstnanci E.ON. Do boje s nepořádkem se pustilo celkem 75 dobrovolníků, kteří dohromady nasbírali 90 pytlů s odpadem.

Také celkově třetí úklid naší společnosti se konal pod záštitou celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Vybrány byly znovu lokality v Brně a Českých Budějovicích. „V Českých Budějovicích jsme vyčistili již tradičně okolí řeky Vltavy u Nového mostu a Sokolský ostrov a v Brně jsme se zaměřili na břehy řek Svratky a Svitavy. Celkem jsme sesbírali 90 pytlů s odpadem,“ prozrazuje Robert Mifka.

Dobrovolníků z řad našich zaměstnanců s každým organizovaným úklidem přibývá. Loni se akce zúčastnilo 60 lidí a letošní rok jich bylo o patnáct více. „Jsme rádi, že se letos zapojilo zase o trochu více z nás. Díky všem, že si našli čas udělat něco pro přírodu a pro své město a šli do toho s námi,“ říká Mifka a dodává, že při uklízení obou měst našli dobrovolníci mezi odpadky i některé zajímavé exempláře. „Kromě běžných odpadků jsme objevili také objemnější nebo nebezpečný odpad, jako pneumatiky, staré matrace, koberce, plechy, ale třeba i velké plastové lahve s benzínem a ředidlem. Mezi kuriozity jsme zařadili jízdní kolo, hasicí přístroj či vodní dýmku,“ popisuje Mifka.

Podle předběžných údajů, jež zveřejnili pořadatelé iniciativy Ukliďme Česko, bylo letos připraveno rekordních 1 818 úklidů. Zapojilo se do nich asi 65 000 dobrovolníků, kteří posbírali 1 600 tun odpadu, z něhož se podařilo celou třetinu vytřídit. Popularita této akce vzrostla s vítězstvím v naší soutěži Ekologický oskar, kterou pořadatelské sdružení Ekosmák ovládlo před dvěma lety.

EUČEUČ

EUČEUČEUČ