Samoodečet elektroměru a plynoměru k 31. 12. 2017

Vážený zákazníku,

s ohledem na blížící se konec roku a vyúčtování nákladů za elektřinu a zemní plyn za rok 2017 máte možnost nahlásit vaši spotřebu způsobem tzv. samoodečtu:

 • kontrolní odečet bez vystavení faktury 
 • mimořádný odečet s vystavením faktury

Zadání odečtu není povinné a pokud jej nenahlásíte, nic se neděje. 

Odečet k 31. 12. je možné oznámit:

 • Elektřina
  • kontrolní - on-line formulářem pro nahlášení stavu elektroměru pro domácnosti ZDE  a pro podnikatele ZDE.
  • mimořádný - on-line formulářem pro nahlášení stavu elektroměru pro domácnosti ZDE a pro podnikatele ZDE.
  • e-mailem na adresu info@eon.cz, kde nám prosím uveďte vaše údaje - číslo místa spotřeby, číslo měřidla, stav měřidla, adresa odběrného místa.
  • prostřednictvím zákaznické linky 800 77 33 22 v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin.
 • Zemní plyn
  • kontrolní - on-line formulářem pro nahlášení stavu plynoměru pro domácnosti ZDE  a pro podnikatele ZDE.
  • mimořádný - on-line formulářem pro nahlášení stavu plynoměru pro domácnosti ZDE a pro podnikatele ZDE.
  • e-mailem na adresu info@eon.cz, kde nám prosím uveďte Vaše údaje - číslo místa spotřeby, číslo měřidla, stav měřidla, adresa odběrného místa.
  • prostřednictvím zákaznické linky 800 77 33 22 v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin.

Dovolujeme si upozornit, že pokud nebude ze strany distributora odečet akceptován, nelze vystavit mimořádnou fakturu a ani zohlednit tento odečet v periodické faktuře jako odečet kontrolní. O této skutečnosti Vás budeme informovat a záležitost společně dořešíme.

Níže uvádíme několik potřebných informací, které, jak věříme, v souvislosti se samoodečtem uvítáte.

Zadání odečtu není povinné a pokud jej nenahlásíte, nic se neděje. 

Spotřeba bude automaticky rozdělena rovnoměrně, a to podle počtu dní v jednotlivých obdobích: na období od posledního vyúčtování do 31. 12. 2017 a na období od 1. 1. 2018 do nejbližšího vyúčtování.

Spotřeba energií do 31. 12. 2017 bude vyúčtována v cenách platných v roce 2017, spotřeba po 1. 1. 2018 v cenách platných pro rok 2018.

Stav elektroměru k 31. 12. 2017 nám můžete nahlásit nejpozději do 25. 1. 2018, stav plynoměru k 31. 12. 2017 lze zadat do 10. 1. 2018.