Samoodečet elektroměru k 31. 12. 2015

Vážený zákazníci,

s ohledem na blížící se konec roku a vyúčtování nákladů za elektřinu za rok 2015 máte možnost nahlásit Vaši spotřebu způsobem tzv. samoodečtu. Níže uvádíme několik potřebných informací, které, jak věříme, v souvislosti se samoodečtem uvítáte.

Zadání odečtu z důvodu změny cen není povinné.

Pokud si zákazník stav elektroměru nenahlásí, nebude znevýhodněn.

Spotřeba bude automaticky rozdělena rovnoměrně, a to podle počtu dní v jednotlivých obdobích: na období od posledního vyúčtování do 31. 12. 2015 a na období od 1. 1. 2016 do nejbližšího vyúčtování.

Spotřeba elektrické energie do 31. 12. 2015 bude vyúčtována v cenách platných v roce 2015, spotřeba po 1. 1. 2016 v cenách platných pro rok 2016.

Stav elektroměru k 31. 12. 2015 lze zadat od 15. 12. předešlého do 30. 1. následujícího roku.

Odečet k 31. 12. je možné oznámit:

  • on-line formulářem pro nahlášení stavu elektroměru pro domácnosti ZDE  a pro podnikatele ZDE
  • e-mailem na adresu info@eon.cz
  • prostřednictvím zákaznické linky 800 77 33 22 v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin