Samoodečet elektroměru a plynoměru k 31. 12. 2016

Vážený zákazníku,

s ohledem na blížící se konec roku a vyúčtování nákladů za elektřinu a zemní plyn za rok 2016 máte možnost nahlásit vaši spotřebu způsobem tzv. samoodečtu:

 • kontrolní odečet bez vystavení faktury 
 • mimořádný odečet s vystavením faktury

Odečet k 31. 12. je možné oznámit:

 • Elektřina
  • kontrolní - on-line formulářem pro nahlášení stavu elektroměru pro domácnosti ZDE  a pro podnikatele ZDE.
  • mimořádný - on-line formulářem pro nahlášení stavu elektroměru pro domácnosti ZDE a pro podnikatele ZDE.
  • e-mailem na adresu info@eon.cz, kde nám prosím uveďte vaše údaje - číslo místa spotřeby, číslo měřidla, stav měřidla, adresa odběrného místa.
  • prostřednictvím zákaznické linky 800 77 33 22 v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin.
 • Zemní plyn
  • kontrolní - on-line formulářem pro nahlášení stavu plynoměru pro domácnosti ZDE  a pro podnikatele ZDE.
  • mimořádný - on-line formulářem pro nahlášení stavu plynoměru pro domácnosti ZDE a pro podnikatele ZDE.
  • e-mailem na adresu info@eon.cz, kde nám prosím uveďte Vaše údaje - číslo místa spotřeby, číslo měřidla, stav měřidla, adresa odběrného místa.
  • prostřednictvím zákaznické linky 800 77 33 22 v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin.

Dovolujeme si upozornit, že pokud nebude ze strany distributora odečet akceptován, nelze vystavit mimořádnou fakturu a ani zohlednit tento odečet v periodické faktuře jako odečet kontrolní. O této skutečnosti Vás budeme informovat a záležitost společně dořešíme.

Níže uvádíme několik potřebných informací, které, jak věříme, v souvislosti se samoodečtem uvítáte.

Zadání odečtu z důvodu změny cen není povinné.

Pokud si zákazník stav elektroměru nenahlásí, nic se neděje.

Spotřeba bude automaticky rozdělena rovnoměrně, a to podle počtu dní v jednotlivých obdobích: na období od posledního vyúčtování do 31. 12. 2016 a na období od 1. 1. 2017 do nejbližšího vyúčtování.

Spotřeba energií do 31. 12. 2016 bude vyúčtována v cenách platných v roce 2016, spotřeba po 1. 1. 2017 v cenách platných pro rok 2017.

Stav elektroměru k 31. 12. 2016 nám můžete nahlásit nejpozději do 25. 1. 2016, stav plynoměru k 31. 12. 2016 lze zadat do 10. 1. 2017.