Registrace zákazníka
Výběr tarifu
Osobní údaje
Kontaktní údaje
Fakturační údaje
Způsob fakturace
Způsob úhrady
Obchodní podmínky

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností [E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 257 33 591, E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČ: 25155750, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice] (dále jen „Společnost“). Více informací o zpracování, včetně práva odvolat souhlas, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty, které je trvale dostupné na našich webových stránkách www.eon.cz, v sekci důležité odkazy_Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů na základě uzavření a plnění smlouvy 

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje Společnost zpracovává pro účel zajištění účasti na požadované vzdělávací nebo obdobné akci, když v tomto případě jde o zpracování, které je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů 

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje Společnost zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účel ochrany právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty.

Souhlas se zařazením do databáze studentů

S Vaším souhlasem budou Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovávat Společnost a následující společnosti skupiny E.ON vystupující jakožto správci, aby Vás mohly oslovit s nabídkou jiné vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou: [E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 25733591, E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČ: 25155750, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551, všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice].

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 5 let od podpisu tohoto formuláře, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vás Společnost ani výše uvedené další společnosti skupiny E.ON vést ve své databázi studentů po uskutečnění požadované vzdělávací nebo obdobné akce, a nebudou oslovovat s jinou relevantní nabídkou vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil/a se smyslem a obsahem souhlasu se zařazením do databáze uchazečů a s dokumentem Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Ochrana osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností [E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 257 33 591, E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČ: 25155750, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice] (dále jen „Společnost“). Více informací o zpracování, včetně práva odvolat souhlas, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty, které je trvale dostupné na našich webových stránkách www.eon.cz, v sekci důležité odkazy_Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů na základě uzavření a plnění smlouvy 

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje Společnost zpracovává pro účel zajištění účasti na požadované vzdělávací nebo obdobné akci, když v tomto případě jde o zpracování, které je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů 

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje Společnost zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účel ochrany právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty.

Souhlas se zařazením do databáze studentů

S Vaším souhlasem budou Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovávat Společnost a následující společnosti skupiny E.ON vystupující jakožto správci, aby Vás mohly oslovit s nabídkou jiné vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou: [E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 25733591, E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČ: 25155750, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551, všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice].

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 5 let od podpisu tohoto formuláře, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vás Společnost ani výše uvedené další společnosti skupiny E.ON vést ve své databázi studentů po uskutečnění požadované vzdělávací nebo obdobné akce, a nebudou oslovovat s jinou relevantní nabídkou vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil/a se smyslem a obsahem souhlasu se zařazením do databáze uchazečů a s dokumentem Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.
Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.