Anna a Petra Benešovy

Anička a Petruška jsou dvě sestry z devítiletých trojčat. Trpí kombinovaným postiženým a vývojovou dysfázií, která jim v běžném životě komplikuje přirozenou verbální komunikaci.  Navštěvují druhou třídu základní školy Centra Kaňka o.p.s., kde s pomocí speciálních pedagogů, osobních asistentů a terapeutů svým vlastním tempem pracují na zvládání učiva a nácviku a upevňování motorických a sociálních dovedností.
Doma i ve škole jim velmi prospívá alternativní komunikace pomocí speciálních elektronických „komunikátorů“ a práce a dorozumívání pomocí speciálních didaktických aplikací na tabletu.
Rádi bychom pro ně získali finance na nové aplikace speciálně vyvinuté pro děti s těmito typy postižení, případně na jejich osobní komunikátory, které děvčatům, jejich rodině i škole usnadní dorozumění.
Jedna speciální aplikace stojí do cca 500 Kč, hodnota komunikátoru je cca 9.000 Kč.

Centrum Kaňka

Centrum Kaňka pomáhá dětem a dospělým s postižením v Táboře a okolí.
Cílem Centra Kaňka je poskytovat takovou péči, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením k jejich integraci do společnosti.
V současné době Centrum Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Od založení v roce 2002 počet klientů dosáhl současných devadesáti.

Zákazníci věnovali: 16 167,00 Kč
E.ON věnuje: 17 167,00 Kč
Celkem: 33 334,00 Kč

Výběr ukončen. Díky Vám jsme Sestrám Benešovým věnovali 5555 Kč.

Zpět