Davídek Bína

Davídek se narodil v roce 2009 předčasně ve 24. týdnu těhotenství. S diagnózou dětské mozkové obrny Davídek špatně chodí a má lehké mentální postižení. V roce 2015 se k jeho obtížím přidala i epilepsie. Nyní je po nezbytné operaci na vozíčku – je třeba intenzivně cvičit, aby mohl chodit v chodítku. Davídek chodí do první třídy speciální školy a na rehabilitace do Centra Kaňka. Je to optimistický, šikovný klouček. Jeho maminka si bohužel nemůže dovolit mu koupit nové chodítko, které mu lékař doporučil, aby mohl začít trénovat chůzi.

Po příspěvku zdravotní pojišťovny potřebuje ještě 15 722 Kč, aby chodítko NURMI firmy Otto Bock mohla Davídkovi objednat.

Centrum Kaňka

Centrum Kaňka pomáhá dětem a dospělým s postižením v Táboře a okolí.
Cílem Centra Kaňka je poskytovat takovou péči, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením k jejich integraci do společnosti.
V současné době Centrum Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Od založení v roce 2002 počet klientů dosáhl současných devadesáti.

Zákazníci věnovali: 4 053,00 Kč
E.ON věnuje: 11 747,00 Kč
Celkem: 15 800,00 Kč

Sbírka ukončena. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Davídkovi Bínovi jsem společně věnovali 15 800 Kč.

Zpět