Elenka

Elen je jedenáctileté děvče, žákyně ZŠS Blansko, která velmi dobře rozumí mluvené řeči, velmi touží po komunikaci se svými blízkými, ovšem vzhledem k svému postižení není schopna produkovat mluvenou řeč a také snahy o alternativní komunikaci - např. pomocí speciální klávesnice nebo jiných speciálních pomůcek, díky těžkému postižení jemné i hrubé motoriky, selhávají. Pomocí metody globálního čtení rozšiřujeme slovní zásobu a jsme odkázáni na nedostačující komunikaci pomocí pojmů ANO, NE.

Našim cílem je umožnit Elence pomocí speciálního snímače EYE GAZE na monitor PC, který reaguje na pohyby očí a umožní skládat tímto způsobem slabiky, slova a věty, funkční a plnohodnotnou komunikaci se svým okolím - rodiči, učiteli, spolužáky, kamarády, možnost vyjádřit své potřeby, přání, pocity, což jí nebylo možno doteď vzhledem k postižení dopřát. Pořízení této pomůcky, zácvik a pozdější komunikaci tímto způsobem považujeme za zásadní a průlomový moment a výrazné zvýšení kvality jejího života.

Cena pomůcky je 40 000 Kč.

 

Počítáte s námi z.s.

 

Spolek Počítáte s námi? z. s. byl založen na podporu těžce zdravotně postižených dětí a jejich rodin, které navštěvují Základní školu speciální Blansko, příspěvkovou organizaci. Škola ze svého rozpočtu nemůže plně hradit pořizování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, ani zabezpečovat terapie, které v rámci systému ucelené rehabilitace svým žákům nabízí, ale které jsou přitom nesmírně důležité pro jejich zdravotní stav. Podporujeme projekt canisterapie a hipoterapie u těchto dětí, zájmovou činnost v oblasti arteterapie a pracovní terapie, psychorehabilitační pobyty dětí i jejich rodičů a řešíme také individuální projekty pro jednotlivé děti.

Zapsaný spolek Počítáte s námi? z. s. vyvíjí svou činnost již od 4. 2. 1993 v Blansku, při Základní škole speciální.

 

Zákazníci věnovali: 12 905,00 Kč
E.ON věnuje: 27 095,00 Kč
Celkem: 40 000,00 Kč

Výběr ukončen. Díky Vám jsme Elence věnovali 40 000 Kč.

Zpět