Kristýnka Neufusová

Sturge-Weberovým syndromem, se  kterým se Kristánka narodila způsobuje tělesné i mentální opoždění. Široká rodina se ze všech sil snaží jí poskytnout všechny dostupné rehabilitace a péči, která by postižení kompenzovala. Kristýnka je velká bojovnice, která sama nabíjí své okolí optimismem a je velice hrdá na své pokroky. Navštěvuje speciální školu v Centru Kaňka, využívá tu osobní asistence, rehabilitaci i volnočasových aktivit, v jejichž rámci jezdí na letní i zimní sportovně rehabilitační týdenní pobyt a příměstský tábor. Rehabilitační pobyt v kolektivu jí totiž velice motivuje a pomáhá jí dělat další pokroky.

Aktuálně se situace rodiny velmi zkomplikovala – Kristýnčin tatínek je dlouhodobě nemocný, Kristýnka sama byla nedávno delší dobu na neurologii v Krči, maminka se snaží pečovat o ni, malého bratra - prvňáčka i manžela a zároveň si udržet nově nalezenou práci.

Rodina je finančně vyčerpaná a potřebuje pomoc, která se jí od státu nedostane. Chceme Kristýnce prostřednictvím nadace Kaňka pomoc, získat finance na letní a zimní rehabilitační pobyt a příměstský tábor,  celkem 11 530,- Kč.

Centrum Kaňka

Centrum Kaňka pomáhá dětem a dospělým s postižením v Táboře a okolí.
Cílem Centra Kaňka je poskytovat takovou péči, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením k jejich integraci do společnosti.
V současné době Centrum Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Od založení v roce 2002 počet klientů dosáhl současných devadesáti.

Zákazníci věnovali: 31 904,00 Kč
E.ON věnuje: 5 000,00 Kč
Celkem: 36 904,00 Kč

Sbírka ukončena. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Kristýnce jsem společně věnovali 36 904 Kč.

Zpět