Martinka Kalinová

Martinka je čtrnáctileté děvče s mentálním postižením a výraznou vývojovou dysfázií. Navštěvuje sedmou třídu Základní školy speciální v Kaňka o.p.s. Veškerá její činnost ve třídě i při volnočasových aktivitách probíhá za osobní asistence a dopomoci při plnění úkolů i sebeobslužných činnostech, které sama zvládá pouze částečně.

Martinka žije s babičkou, která pečuje o ni i o její matku. Situace rodiny je komplikovaná, nicméně babička Martinky zvládá péči o svou vnučku i její matku velmi pozitivně. Rádi bychom babičce ulevili a jí i Martince dopřáli možnost týdenního letního rehabilitačního pobytu s osobní asistencí v Chlumu u Třeboně, který každoročně pořádáme.  Ten by velmi prospěl i psychomotorickému vývoji Martinky.

Pro tuto rodinu je to jediná příležitost strávit dovolenou, kterou si vzhledem k náročné péči o Martinku jinak nedopřejí.

Cena letního rehabilitačního pobytu je 6.600,- Kč.

Centrum Kaňka

Centrum Kaňka pomáhá dětem a dospělým s postižením v Táboře a okolí.
Cílem Centra Kaňka je poskytovat takovou péči, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením k jejich integraci do společnosti.
V současné době Centrum Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Od založení v roce 2002 počet klientů dosáhl současných devadesáti.

Zákazníci věnovali: 6 904,00 Kč
E.ON věnuje: 3 264,00 Kč
Celkem: 10 168,00 Kč

Sbírka ukončena. Děkujeme všem, kteří se zapojili.Martince Kalinové jsem společně věnovali 10 186 Kč.

Zpět