Městské muzeum Kojetín

Vstup zdarma na stálé expozice Ztracená tvář Hané a Hrůzostrašné sklepení
 

E.ON Bonus

Věrnostní program plný skvělých zážitků pro naše zákazníky
Všechny nabídky
Expozice Ztracená tvář Hané
Více o této variantě
Expozice Hrůzostrašné sklepení
Více o této variantě

Městské muzeum Kojetín

Městské muzeum v Kojetíně bylo založeno v roce 1935 díky nadšení a obětavosti vlastivědných pracovníků, kteří ustavili Muzejní spolek pro Kojetín a okolí. V čele stál Eduard Dudík a Maxmilián Navrátil.

V roce 1993 správu muzejních sbírek v Kojetíně dostalo do svého statutu Městské kulturní středisko Kojetín jako předmět hlavní činnosti včetně zabezpečení sbírek, výstavní činnosti a péče o fond.

Ve sbírkovém fondu kojetínského muzea jsou uloženy doklady o trvalém osídlení území dnešního Kojetína i z doby paleolitu, ukázky lidového umění, kroje, lidová keramika, bohatá numismatická sbírka, obsáhlá je sbírka starých tisků, řemeslnického nářadí, historických zbraní, uměleckých děl, nábytku, religiózních artefaktů, jsou zde zastoupeny i exponáty z obou světových válek, sbírky obsahují i cenné předměty a dokumenty vztahující se k významným kojetínským osobnostem.  

Otevírací doba

leden - květen a září - prosinec  červen - srpen

  • pondělí - pátek 9.00 - 11.30      12.30 - 17.00    9.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  • sobota po telefonické domluvě 10.00 - 11.30    12.30 - 17.00
  • neděle po telefonické domluvě 10.00 - 11.30    12.30 - 17.00
Pro členy zákaznického programu EON Bonus nabízíme vstup zdarma na tyto dvě stálé expozice.
1) ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

Celoroční expozice v přízemních výstavních prostorách budovy Vzdělávacího a informačního centra (Masarykovo náměstí 8, Kojetín).

V rámci Kojetínských hodů 2013 byla otevřena expozice kojetínského muzea s názvem Ztracená tvář Hané. Jak už napovídá název, výstava je koncipována národopisně. Ze sbírek kojetínského muzea jsou na výstavě nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané a životu našich předků. Můžete zde vidět artefakty, které v minulosti byly součástí každodenního života Hanáků. Muzejní depozitář v Husově ulici nabízí opravdové poklady. Obrázky malované na skle, dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramiku, porcelán, sbírky hodin, původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba. Můžete zde také objevit koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie Gardavské a v přední části výstavy i předměty spojené s lidovými řemesly. Expozice je oživena krojovanými figurami.

Více informací o této expozici si můžete přečíst ZDE

2) HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ

Celoroční expozice ve sklepení budovy Vzdělávacího a informačního centra (Masarykovo náměstí 8, Kojetín).

Jak už napovídá samotný název, jedná se o atrakci, která má ve vás, návštěvnících, vzbudit strach. Ovšem ne strach v pravém slova smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako. Už od pradávna si lidé strach uměle navozovali vyprávěním hrůzostrašných historek, čímž se očišťovali a učili se připravovat na strach opravdový, který každý z nás ve svém životě určitě už zažil.

Více informací o této expozici si můžete přečíst ZDE

Expozice Ztracená tvář Hané

Vstup zdarma

Voucher je platný pro 1 – 5 osob. Není možné sčítat ani kombinovat s ostatními výhodami.

Expozice Hrůzostrašné sklepení

Vstup zdarma

Voucher je platný pro 1 – 5 osob. Není možné sčítat ani kombinovat s ostatními výhodami.

Podmínky k uplatnění zvýhodněné nabídky:

  • Prosím dodržuje bezpodmínečně uvedený termín a podmínky platnosti zvýhodněné nabídky.
  • Zvýhodněnou nabídku není možné sčítat ani kombinovat s jinými slevami a výhodami.
  • DŮLEŽITÉ: Vytištěný voucher prosím předložte na pokladně.   
Platnost: do 31. prosince 2020
Sleva: Vstup zdarma
Kontakty

Vzdělávací a informační centrum Kojetín

Masarykovo náměstí 8

752 01 Kojetín

Web: www.mekskojetin.cz
Telefon: 581 202 202, 774 001 403
Email: info@meks.kojetin.cz

Sdílení naší aktuální nabídku se svými přáteli

Sdílet na Facebooku
Nebo přehled zašlete e-mailem na adresu:
Kdo nabídku odesílá:

Vytisknout přehled

Vytisknout

Zboží bylo přidáno do košíku


Přejít do košíkuPokračovat v nákupu