Zámecký areál Žirovnice

Prohlídka špýcharu zdarma.

E.ON Bonus

Věrnostní program plný skvělých zážitků pro naše zákazníky
Všechny nabídky

Zámecký areál Žirovnice

Zámecký areál Žirovnice

 … když Vás něco baví a děláte to s chutí, pozná to každý………

přijďte navštívit a prohlédněte si krásné historické objekty Zámku, Špýcharu a Pivovaru.

 

ZÁMEK:

  • Expozice Nástěnných gotických fresek z 15. století
  • Expozice Květiny na šlechtickém sídle

 

ŠPÝCHAR:

  • Expozice Venkovských tradic a řemesel
  • Keramický betlém: Život na vesnici

 

PIVOVAR:

  • Expozice Knoflíkářství/Perleti
  • Expozice Historických šicích strojů
  • Expozice Ukázky pivovarnictví

V Turistickém informačním centru se na Vás již nyní těší náš kvalifikovaný personál.

V Zámku se mimo jiné dozvíte, jaké výjevy pokrývají stěny a klenby hradní kaple, prohlédnete si výjevy známých řeckých bájí v Zelené světnici v Expozici gotických nástěnných maleb z 15. století. V Hudebním salónku se můžete dozvědět o Tulipánové horečce, tzv. tulipománii, a například v Badatelně Vám průvodce sdělí, o co byl v rudolfínské době největší zájem. Spousty zajímavostí o propojení květiny s životem v 19. století průvodce prozradí v Expozici květin na šlechtickém sídle.

Rozhodně si nenechte ujít prohlídku Pivovaru, kde v Expozici knoflíkářství/perleti nepřehlédnete perleťové, prostorově úžasné motýly, hodiny, šperky a šperkovnice, poslechnete si o tom, jak přišel Josef Žampach do Žirovnice za svou milou a jak začal s výrobou perleťových knoflíků, až postupně po nedávnou historii, kdy Knoflíkářský průmysl měl v Žirovnici učňovskou školu pro perleťáře.

V Expozici šicích strojů doporučujeme zaměřit se na nejstarší stroj sbírky od firmy Wheeler a Wilson, která byla založená roku 1852 a další vystavené šicí a ševcovské stroje určené pro domácnost, pro krejčovské dílny, pro obuvníky, čalouníky, kloboučníky a kožešníky. které za léta sběratelské činnosti nashromáždil Jiří Vetýška.

V Pivovarské expozici si průvodce nenechá pro sebe, jak nad horními humny byl skladován sladovnický ječmen a pšenice, z nichž se vařilo pivo. Pšeničné pivo zv. bílé 12° – 13° bylo pro lid, ječmenné pivo zv. červené 22°-26° bylo pro pány. Pivo se označovalo podle měsíců, v nichž se vyrobilo - ledňák, únorák, nejlepší byl březňák, který se pil o senosečích.

Milovníci venkovské historie zajisté ocení Špýchar, kde při prohlídce objeví, co nejvíce drobnějších i velkých předmětů z venkovské minulosti, které se v Žirovnici a okolí dříve ke každodenním zemědělským činnostem používaly. Největším gró Špýcharu je krásný, rozměrný, dětský, keramický betlém, který je prací dětí a pedagogů ze ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Betlém je rozdělen do čtyř ročních období: jaro, léto, podzim, zima a je nádhernou ukázkou toho, co se v kterémkoliv ročním období na vesnici dělalo.

Betlém obsahuje více jak 700 různých postaviček. Na výrobě betléma se podílela i celá rodina studentů. Například papírové domečky, plůtky, atp. vyráběl 80 - letý dědeček jedné žákyně.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Podmínky k uplatnění zvýhodněné nabídky:

  • Prosím dodržuje bezpodmínečně uvedený termín a podmínky platnosti zvýhodněné nabídky.
  • Zvýhodněnou nabídku není možné sčítat ani kombinovat s jinými slevami a výhodami.
  • DŮLEŽITÉ: Vytištěný voucher je nutné předložit personálu na pokladně/recepci, po uplatnění zvýhodněné nabídky Vám bude následně odebrán. 
Platnost: do 31. října 2020
Sleva: Prohlídka špýcharu zdarma.
K zakoupené prohlídce zámku prohlídka špýcharu zdarma. Slevu nelze sčítat ani kombinovat.
Kontakty

Branka 1
394 68 Žirovnice

Web: www.zirovnice.cz
Telefon: +420 565 494 095
Email: zamek@zirovnice.cz

29 dní do konce nabídky

Sdílení naší aktuální nabídku se svými přáteli

Sdílet na Facebooku
Nebo přehled zašlete e-mailem na adresu:
Kdo nabídku odesílá:

Vytisknout přehled

Vytisknout

Zboží bylo přidáno do košíku


Přejít do košíkuPokračovat v nákupu