Mít záchranný kruh se v životě vyplatí

Poskytneme Vám finanční injekci při při pracovní neschopnosti, 
pobytu v nemocnici i následné rekonvalescenci.
 

Může být pojištěn i profesionální sportovec?

Ano. Ale pokud dojde k pojistné události v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne.