Mít záchranný kruh se v životě vyplatí

Poskytneme Vám finanční injekci při při pracovní neschopnosti, 
pobytu v nemocnici i následné rekonvalescenci.
 

Může se pojistit klient, který trvale užívá léky, např. na vysoký krevní tlak, štítnou žlázu apod.?

Ano. I v případě, kdy klient trvale užívá léky, je možné mít uzavřené pojištění. Klient však bere při vstupu do pojištění na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemocí nebo následkem nemocí či úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout.