Mít záchranný kruh se v životě vyplatí

Poskytneme Vám finanční injekci při při pracovní neschopnosti, 
pobytu v nemocnici i následné rekonvalescenci.
 

Různé životní situace s E.ON Zajištěním

Pracovní neschopnost

Paní Jana vlastní malé kadeřnictví. Začátkem roku, 25. ledna, nečekaně onemocněla zánětem žil dolních končetin a kvůli komplikovanému průběhu nemoci se do svého kadeřnictví mohla vrátit až 31. května. Po dobu více než čtyř měsíců, kdy musela být v pracovní neschopnosti, musela i nadále hradit zálohy na energii doma i v kadeřnickém salonu, ale i další pravidelné platby spojené s jejím podnikáním.

Díky E.ON Zajištění obdržela paní Jana od pojišťovny celkem 40 000 Kč. Výplata plnění začíná běžet 30. dnem od počátku pracovní neschopnosti, proto bylo paní Janě vyplaceno 10 000 Kč za každý měsíc nemoci v období od února do května.

0 Kč

25. 1. 2015
začátek pracovní neschopnosti

10 000 Kč

26. 2. 2015
30. den pracovní neschopnosti

10 000 Kč

31. 3. 2015
 

10 000 Kč

30. 4. 2015

10 000 Kč

31. 5. 2015
konec pracovní neschopnosti

Hospitalizace

Pan Jiří je řidič z povolání a provozuje malou soukromou přepravní firmu. Při opravě střechy svého domu spadl a musel být převezen do nemocnice. Vzhledem k rozsahu poranění byl z nemocnice propuštěn až po 17 dnech léčby. Následně zůstal ještě 10 dnů v domácím ošetřování. Do práce se tak vrátil až měsíc po nehodě. Během měsíce, kdy nemohl pracovat, přišel o několik zakázek a zároveň musel uhradit náklady na léčbu a pobyt v nemocnici.

Díky E.ON Zajištění obdržel pan Jiří od pojišťovny celkem 12 500 Kč. Pojistné plnění při hospitalizaci z důvodu úrazu začíná 3. dnem hospitalizace, tzn., že pan Jiří obdržel 7 500 Kč (500 Kč × 15). V rámci pojistného plnění za rekonvalescenci v domácím léčení obdržel následně dalších 5 000 Kč (500 Kč × 10 dní rekonvalescence).

0 Kč

1. 8. 2015
1. den hospitalizace

0 Kč

2. 8. 2015
2. den hospitalizace

500 Kč

3. až 18. 8. 2015
3. - 15. den hospitalizace

 

500 Kč

18. 8. 2015
konec hospitalizace

Příběhy ze života

Služba se mi určitě vyplatila

Od E.ON odebírám elektřinu pro svoji provozovnu a zaujala mne tato služba pro podnikatele. Ačkoli marodím velmi zřídka, vím, že to má pak velký dopad na mé příjmy.Nedávno mě postihla infekční mononukleóza. Musela jsem být 10 dní hospitalizována a následně ještě další měsíc jsem byla v pracovní neschopnosti. E.ON Zajištění jsem využila již při hospitalizaci i po dobu rekonvalescence a jelikož jsem byla v neschopnosti déle než 30 dní, obdržela jsem i plnění za pracovní neschopnost. Byla jsem trochu skeptická, ale vím, že se mi E.ON Zajištění vyplatilo.


Denisa Straková
Frymburk

Mohl jsem vyplnit pokles v příjmech

Sjednání služby E.ON Zajištění se mi velmi vyplatilo! Jsem motorkářský fanda a ač jezdím velmi opatrně, nehoda se mi nevyhnula a bohužel následky byly poměrně vážné. Po nehodě jsem měl zlomená 3 žebra, lopatku i klíční kost. Léčil jsem se doma, nemocnice nemám rád, celkem jsem i s rehabilitací  marodil 4 měsíce, než jsem se mohl nechat plně uschopnit. Mám malou rodinnou cukrárnu a můj stav mi absolutně nedovolil jakkoli pracovat a museli jsme omezit počet objednávek od zákazníků. Z E.ON Zajištění jsem obdržel cca 40.000 Kč, tedy alespoň částečně jsem mohl vyplnit pokles v příjmech.


Dalibor Sedláček
Třeboň