Mít záchranný kruh se v životě vyplatí

Poskytneme vám finanční injekci při ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Jaké jsou limity pojistného plnění E.ON Zajištění?

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v době platnosti a účinnosti Smlouvy o přistoupení k pojištění E.ON Zajištění, nárok a čerpání plnění se řídí Pojistnými podmínkami.

Pojistná rizika a výše plnění jsou:

  • Dlouhodobá pracovní neschopnost s pojistným limitem 5 000 Kč měsíčně. Pojistné je vypláceno po dobu trvání pojistné události a to po dobu až 6 po sobě jdoucích měsíců.
  • Dlouhodobá ztráta zaměstnání s pojistným limitem 5 000 Kč měsíčně. Pojistné je vypláceno po dobu trvání pojistné události a to po dobu až 6 po sobě jdoucích měsíců.
  • Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení z důvodu úrazu či nemoci s pojistným limitem 500 Kč/den Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení z důvodu úrazu či nemoci s pojistným limitem 500 Kč/den. Pojistné je vypláceno po dobu trvání pojistné události a to po dobu až 30 po sobě jdoucích dní.