Mít záchranný kruh se v životě vyplatí

Poskytneme vám finanční injekci při ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Může být pojištěn i profesionální sportovec?

Ano. Ale pokud dojde k pojistné události v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne.