Mít záchranný kruh se v životě vyplatí

Poskytneme vám finanční injekci při ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Může se pojistit klient, který je zaměstnán u zahraničního zaměstnavatele či pracuje mimo Českou republiku?

Ano, pojištění platí i pro lidi pracující v zahraničí stejně jako pro ty v Čechách. V případě rizika ztráty zaměstnání se pak takový zákazník musí registrovat u Úřadu práce v ČR. 

Při šetření pojistné události následně pojišťovna neřeší, zda klient pracoval u českého nebo zahraničního zaměstnavatele.