Váš partner nejen přes opravy

Pomůžeme vám s právním sporem,
rozbitou výlohou i živelní pohromou.

Sjednat přes Můj E.ON účet Sjednat na webu

Za jak dlouho přijede specialista odstranit havárii?

Specialista pro odstranění havarijního stavu se dostaví maximálně do 90 minut od nahlášení události. Dojezdový čas je orientační dle dostupnosti dodavatelů v dané lokalitě.

Příběhy ze života

Pomoc při živelní události

Pan Starý je majitel středně velké truhlářské společnosti. Jednoho dne pan Starý našel v truhlárně rozbitou okenní tabuli. Po zběžné kontrole provozovny nedohledal žádnou jinou škodu či odcizený předmět. Hned poté volal pan Starý sklářství, které zhotovovali speciální skla do oken objektu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o speciální okenní výplň, bylo možné zasklít příslušné okno až za dva dni.
Pan Starý si vzpomněl, že má sjednaný nový E.ON Servis+ pro svou provozovnu. Kontaktoval linku E.ON Servis+ a nahlásil vzniklou událost. Koordinátor asistenční služby klientovi nabídl možnosti ostrahy objektu. V danou chvíli bylo možné zajistit ostrahu několika způsoby. Dle uvážení pana Starého bylo možné zajistit fyzickou ostrahu objektu, psovoda či důkladný elektronický systém. Pan Starý si tedy zvolil zajištění ostrahy v podobě psovoda.


Ivan Starý
Vlašské Meziříčí

Práce byla odvedena velmi dobře

Pan Silný kontaktoval linku E.ON Servis+, aby se poradil ohledně škody, která mu vznikla při vytopení kanceláře. Jelikož nesouhlasil s výši škody, kterou pojišťovna viníkovi vyčíslila, doporučili jsme mu, aby se obrátil na odborného znalce. Přizvaný znalec vypracoval posudek a pan Silný se mohl obrátit na pojišťovnu s žádostí o došetření dané pojistné události. Pojišťovna nakonec přistoupila i k úhradě nákladů spojených s odstraněním plísní. Asistenční centrála se postarala o náklady za specializovaného znalce za vyhotovení posudku. Panu Silnému také zorganizovala vhodnou společnost, která mu pomohla zbavit se plísní a uvést kanceláře opět do bezzávadného provozu.


Tomáš Silný
Tábor

Sjednejte si E.ON Servis+!

Zavolejte nám

Pro hlášení pojistných událostí a informace o nároku na pojistní plnění volejte

840 11 33 22

Naši pracovníci s vámi domluví všechny podrobnosti.

Napište nám

Můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese:

eonservis@eon.cz

Ozveme se vám nejpozději do 5 pracovních dní.