Služby pro veřejnou správu

Teplo pro obec (kotelny)
Veřejné osvětlení
Vnitřní osvětlení
Kogenerační jednotky
Kotle na biomasu