Teplárna Mydlovary I

Teplárna Mydlovary I

Teplárna Mydlovary I je zdrojem tepla a teplé vody pro město Zliv. Teplárna je ve výhradním vlastnictví skupiny E.ON a od dob svého vzniku prošla zásadní přestavbou a modernizací. Původní palivo, místně těžený lignit a později využívané hnědé uhlí, jsou v současnosti nahrazeny zemním plynem, který je spalován v kogenerační jednotce a teplovodním kotli. Od roku 2012 jsou tyto dva zdroje doplněny ekologickým spalováním biomasy v Teplárně Mydlovary II.

Galerie