Teplárna Mydlovary II

Teplárna Mydlovary II

Teplárna Mydlovary II byla postavena roku 2012 jako doplňující zdroj tepla pro město Zliv. 

Díky spalování biomasy došlo k poklesu emisí CO2 o 70%, diverzifikovala se palivová základna a zvýšila spolehlivost dodávek tepla. Teplárna Mydlovary II pokrývá celých 80% dodávky tepla, zbytek je zajišťován spalováním zemního plynu v části Teplárna Mydlovary I.

t zdrojů tepla (kotelen)

1

Instalovaný tepelný výkon

9,1 MW

Instalovaný výkon elektrický

2,66 MW

Palivo v kotelně

biomasa

Spotřeba paliva

30 000 t/rok

Délka teplovodní sítě

33 611 m

Roční výroba elektřiny (předpoklad)

14 500 MWh

Roční výroba tepla (předpoklad)

60 000 GJ

 

Galerie