Zpět na projekty a hlasování

Komplexní energetický ekosystém v Praze

Divoká karta Předkladatel: Operátor ICT, a. s.

Hlavní město Praha ve více než dvou desítkách svých budov komplexně měří a vyhodnocuje spotřebu energií. V budovách jsou umístěny měřiče spotřeby elektřiny, tepla a vody s dálkovým odečtem a také desítky čidel pro měření parametrů vnitřního prostředí. Získaná data jsou poté vyhodnocována. Město má také vypracován podrobný systém energetického hodnocení budov, který umožňuje lepší cílení investic do úsporných opatření.

Hlavní město Praha je v oblasti energetického managementu vzorem pro ostatní obce. Názorně to ukazují projekty zaměřené na energetické úspory, které město v současné době realizuje. V 21 budovách ve vlastnictví města byly umístěny desítky čidel pro měření vnitřního prostředí. To spolu s daty sesbíranými z měřičů spotřeby energií a vody umožnilo sestavit unikátní databázi, která odhalila prostor k dalším energetickým úsporám.

Na základě naměřených dat byly energetickým specialistou odhaleny například úniky vody, nevhodně nastavené distribuční sazby elektřiny nebo chybná nastavení útlumu vytápění v době zavřených škol z důvodu pandemie. Všechny naměřené údaje má město uloženy na svých serverech, které budou následně sloužit jako hlavní sběrný bod pro jakákoli energetická data z městských budov.

Energetický management malé části budov ve vlastnictví města však představuje jen malý dílek větší skládačky, která by se dala označit jako energetický ekosystém města. Jedná se o systém hodnocení budov v městském vlastnictví, jichž je v současnosti přes 7 000. Systém umožní kvalifikované rozhodování o směřování investic do energetických opatření.

Součástí energetického ekosystému je online databáze údajů, v níž jsou uloženy detailní informace o objektech a jejich spotřebách energie a vody. Nad databází pak vznikl analytický nástroj, který je schopen automaticky hodnotit budovy z hlediska vhodných úsporných opatření. Systém už pomohl snížit emise CO2 některých městských budov o zhruba 19 %, úspora energií se pohybuje okolo 13 %.


V čem je projekt výjimečný?

  • Jde o unikátní systém sběru a využití energetických dat z městských budov.
  • Energetický management a rozhodování se děje na základě naměřených údajů a automatické analýzy.
  • Představuje komplexní systém pro energetický management městských budov. 

Největší přínos:

Energetický ekosystém hlavního města Prahy ukazuje dalším městům, jak využít data a automatické analytické nástroje pro kompetentní rozhodování o úsporách energií.