Zpět na projekty a hlasování

Rekonstrukce kulturního domu do pasivního standardu

Divoká karta Předkladatel: Město Klášterec nad Ohří

V Česku najdeme historické stavby, které si místo demolice zaslouží obnovu. Platí to i o kulturním domě v Klášterci nad Ohří. Původní budovu z 50. let minulého století se podařilo zrekonstruovat v pasivním standardu, což je u objektu takové velikosti neobvyklé. Dům má navíc díky obnovitelným zdrojům a hospodaření s dešťovými srážkami minimalizovanou spotřebu energií.

Zrekonstruovaný kulturní dům slouží veřejnosti od ledna tohoto roku. Stavbu navrhl architekt Dalibor Borák. Jeho vizí bylo původní budovu rozšířit, díky čemuž vznikly nové prostory pro knihovnu. Díky rekonstrukci se zvětšil hlavní sál, přibyl balkon a upraveny byly i další prostory. Z prvotního domu se zachovala umělecká díla, mozaiky, lustry nebo hlavní schodiště, duch historie je tudíž v budově stále patrný.

Nové kulturní centrum je unikátní zejména svou vstřícností k životnímu prostředí. Jeho součástí je fotovoltaická elektrárna, která přispívá ke snižování energetických nákladů. Dalším zajímavým prvkem je vlastní vodní hospodářství. Budova využívá dešťovou vodu k zalévání přilehlé zeleně.

Cílem rekonstrukce bylo vytvořit moderní, environmentálně udržitelnou budovu, která nabídne vyžití a vzdělávání pro širokou veřejnost. Projekt z Klášterce nad Ohří může být dobrou inspirací pro další obce a města při úvahách, zda historickou budovu zbourat, nebo raději zrekonstruovat.


V čem je projekt výjimečný?

Místo demolice došlo k obnově staré budovy za využití moderních technologií.

Kulturní dům se podařilo zrekonstruovat v pasivním standardu.

Součástí je fotovoltaická elektrárna i vlastní vodní hospodářství.


Největší přínos: 

Zrekonstruovaný kulturním dům je vynikajícím příkladem rekonstrukce veřejné stavby, která je citlivá k historii a životnímu prostředí.