Informace o společnostech

E.ON Česká republika, s.r.o.

Základní údaje o společnosti  
Název společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.
Používaná zkratka názvu společnosti ECZR
Sídlo společnosti F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Identifikační číslo (IČ) 25733591
Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ25733591
Bankovní spojení Komerční banka, č. ú. 1703621/0100
Právní forma společnost s ručením omezeným
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.
Společnost je součástí koncernu, jehož řídící osobou je společnost E.ON SE se sídlem E.ON-Platz 1, Düsseldorf, Německo

E.ON Energie, a.s.

V rámci energetické skupiny v České republice je akciová společnost E.ON Energie zodpovědná za oblast obchodování s elektrickou energií a plynem, a to pouze na českém trhu.

Základní údaje o společnosti  
Název společnosti E.ON Energie, a.s.
Používaná zkratka názvu společnosti ECE
Sídlo společnosti F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Identifikační číslo (IČ) 26078201
Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 26078201
Bankovní spojení Komerční banka, č.ú. 279426110267/0100
Právní forma akciová společnost
Základní kapitál 1 676 381 000 Kč, Splaceno: 100 %
Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1390.
Společnost je součástí koncernu, jehož řídící osobou je společnost E.ON SE se sídlem E.ON-Platz 1, Düsseldorf, Německo.

Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií vydaných obchodní společností  E.ON Energie, a.s.  

Obchodní společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, Česká republika, IČO: 26078201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 1390 tímto v souladu s § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup níže uvedené rozhodnutí jediného akcionáře společnosti  E.ON Energie, a.s., které bylo přijato dne 29. 10. 2015.  

» Společnost E.ON Czech Holding AG, jakožto jediný akcionář akciové společnosti E.ON Energie, a.s., rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady o přeměně veškerých akcií emitovaných společností na zaknihované akcie, tedy se změnou stávajících kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-Kč (jedna koruna česká) na zaknihované kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-Kč (jedna koruna česká)«  

Vlastníkům akcií byla zároveň určena lhůta k odevzdání přeměňovaných akcií společnosti E.ON Energie, a.s., v délce dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku.  

EG.D, a.s.

EG.D je od 1. 1. 2021 nový název pro společnost E.ON Distribuce, která je součástí struktury společností E.ON v České republice. V rámci energetické skupiny je zodpovědná za provozování distribuční soustavy pro oblast elektřiny a od 1. ledna 2008 také plynu v jižních Čechách.

Základní údaje o společnosti  
Název společnosti EG.D, a.s.
Používaná zkratka názvu společnosti EGD
Sídlo společnosti Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Identifikační číslo (IČ) 28085400
Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 28085400
Bankovní spojení Komerční banka, č. ú. 279426120297/0100
Právní forma akciová společnost
Základní kapitál 14 430 371 000 Kč, Splaceno: 100 %
Web společnosti egd.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1772.
Společnost je součástí koncernu, jehož řídící osobou je společnost E.ON SE se sídlem E.ON-Platz 1, Düsseldorf, Německo.

Jihočeská plynárenská, a.s.

Základní údaje o společnosti  
Obchodní firma Jihočeská plynárenská , a.s.
Zkratka JČP
Sídlo České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47
Identifikační číslo 60827807
Právní forma Akciová společnost
Základní kapitál 21 000 000 Kč, Splaceno: 100 %
Spisová značka B 633 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Společnost je součástí koncernu, jehož řídící osobou je společnost E.ON SE se sídlem E.ON-Platz 1, Düsseldorf, Německo.