Vysvětlení faktury za elektřinu – 1.strana

Vysvětlení faktury za elektřinu – 1.strana
Identifikační údaj pro komunikaci s naší společností.
Korespondenční adresa.
Jméno a adresa trvalého bydliště zákazníka.
Adresa místa spotřeby.
Objem fakturované spotřeby uvedený v megawatthodinách. Pokud máte více míst spotřeby a jsou zahrnuty do tohoto vyúčtování, bude zde uveden součet spotřeby všech těchto míst.
Toto je období, pro které je vyúčtování provedeno. Pokud je faktura vystavena pro více míst spotřeby, jsou v tomto údaji zahrnuta období pro všechna tato místa. Platby přijaté po konci tohoto období mohou být zahrnuty až do dalšího zúčtovacího období.
Celková částka za odebranou energii (bez započtení záloh).
Výše Vámi zaplacených záloh zahrnutých do faktury.
Toto je výsledná částka. Je tvořena rozdílem mezi celkovou částkou za odběr elektřiny „Faktura celkem“ a „Započtenými zálohami“.

V případě „Přeplatku“ Vám bude částka vrácena, pokud je zde uvedeno „Doplatek“, je třeba částku uhradit do data splatnosti.
Kontaktní údaje naší společnosti.
Číslo faktury.
Zde naleznete důležité platební údaje – do kdy uhradit případný doplatek, pod jakým variabilním symbolem, jakým způsobem a na jaké číslo účtu. V případě přeplatku Vám zašleme částku k datu splatnosti.
QR kód pro Vaše elektronické platby (pouze u doplatkového vyučtování).

Vysvětlení faktury za elektřinu – 2.strana

Vysvětlení faktury za elektřinu – 3.strana

Vysvětlení faktury za elektřinu – 4.strana