Vysvětlení faktury za elektřinu – 1.strana

Vysvětlení faktury za elektřinu – 1.strana
Identifikační údaj pro komunikaci s naší společností.
Korespondenční adresa zákazníka.
Jméno a adresa trvalého bydliště zákazníka.
Adresa místa spotřeby.
Objem fakturované spotřeby uvedený v megawatthodinách. Pokud máte více míst spotřeby a jsou zahrnuty do tohoto vyúčtování, bude zde uveden součet spotřeby všech těchto míst.
Toto je období, pro které je vyúčtování provedeno. Pokud je faktura vystavena pro více míst spotřeby, jsou v tomto údaji zahrnuta období pro všechna tato místa. Platby přijaté po konci tohoto období mohou být zahrnuty až do dalšího zúčtovacího období.
Celková částka za energii odebranou zákazníkem v daném období (bez započtení záloh).
Výše Vámi zaplacených záloh zahrnutých do faktury.

Toto je výsledná částka. Je tvořena rozdílem mezi celkovou částkou za odběr elektřiny „Faktura celkem“ a „Započtenými zálohami“.

V případě „Přeplatku“ Vám bude částka vrácena, pokud je zde uvedeno „Doplatek“, je třeba částku uhradit do data splatnosti.

Kontaktní údaje naší společnosti.
Číslo faktury.
Zde naleznete důležité platební údaje – do kdy uhradit případný doplatek, pod jakým variabilním symbolem, jakým způsobem a na jaké číslo účtu. V případě přeplatku Vám zašleme částku k datu splatnosti.
QR kód pro Vaše elektronické platby (pouze u doplatkového vyučtování).

Vysvětlení faktury za elektřinu – 2.strana

Vysvětlení faktury za elektřinu – 3.strana

Vysvětlení faktury za elektřinu – 4.strana