Diplomové práce

a168827:a861503:a116239:a577257:1089111.jpg

Diplomové práce

Vyberte si téma diplomové práce, které vás bude bavit.

Diplomové práce

  • Využití matematických modelů pro predikci spotřeby/výroby v energetice (EE, ZP)

Využití matematických modelů má v současné energetice velký význam. Z důvodu bilancování energetické soustavy a minimalizace plateb za odchylku je pro společnosti podnikající v energetice nutné predikovat vývoj spotřeby respektive výroby svého portfolia co nejpřesněji. Cílem práce je, na  základě analýzy dostupných dat, odvodit cyklické vzorce, které lze sledovat při spotřebě EE/ZP  a určit, které jsou základní faktory způsobující tyto cykly. Vyberte matematický model a stanovte typ cílových proměnných, které lze použít pro lepší přesnost predikce? Určete strategie, které povedou ke zlepšení predikčního modelu.

  • Optimalizace obchodních procesů

Detailní procesní a finanční analýza  jednotlivých fází prodejních procesů,  identifikace hlavních faktorů determinujících zákaznické rozhodování a zákaznickou spokojenost, testování alternativních prodejních funnelů, jejich vyhodnocení, navržení optimálního prodejního workflow včetně souboru operativních KPIs na jeho vyhodnocení.

  • Sdílená ekonomika v energetice 

Práce se zabývá rozborem ekonomických vlivů obnovitelných zdrojů na energetiku. Decentralizací výroby elektrické energie, popisem a rozborem využití obnovitelných zdrojů. Ukládáním energie z obnovitelných zdrojů. Možnostmi sdílení vyrobené a uložené energie v rámci komunit mezi jednotlivými jejími členy.

V praktické části práce je proveden ekonomický výpočet návratnosti a ceny vyrobené energie z obnovitelných zdrojů a ekonomický přínos možnosti sdílení energie mezi více uživateli.

  • Vliv připojování FVE na distribuční síť

Práce se zabývá rešerší používaných FV technologií, dále pak rozborem připojování FVE do distribuční sítě. Možnostmi připojení dle platné legislativy. Vlivem připojených FVE na distribuční síť s ohledem na nepravidelnou výrobu a dodávku do sítě. Ovlivnění kvality dodávek elektrické energie způsobené připojenými FVE.

V praktické části práce je uveden příklad postupu připojování FVE do sítě. Dále uveden příklad hodinových dodávek/přetoků výroby do sítě ve srovnání s TDD diagramy odběru.

  • Vzdálená správa fotovoltaických elektráren pro domácnosti

Práce se zabývá rešerší používaných FV technologií, dále pak zhodnocením trhu v ČR pro výhodnost pořízení FVE pro segment domácností. Dále se práce zabývá možnostmi vzdáleného sledování funkčnosti FVE, vyhodnocením, jaké problémy mohou v případě provozu nastat, možností vzdáleného řešení problémů, zasílání informací o chybách a nefunkčnosti provozovatelům/majitelům FVE.

V praktické části práce je navrženo konkrétní řešení dohledového systému a zpracován příklad postupu řešení konkrétního servisního zásahu.

  • Metody ověřené identifikace osob v digitálním prostředí

V případě zájmu o toto téma poskytneme více informací emailem.

  • Uzavírání elektronických smluv – analýza možného rozvoje

V případě zájmu o toto téma poskytneme více informací emailem.

  • Mezioborové synergie v digitální obsluze retailového klienta

V případě zájmu o toto téma poskytneme více informací emailem.

  • Budoucnost biometrických metod podpisu/identifikace

V případě zájmu o toto téma poskytneme více informací emailem.

Zaujalo vás některé z nabízených témat diplomových prací?

Tak neváhejte a kontaktujte nás skrze kontaktní formulář.

Napište nám

Máte zájem o téma diplomové práce ve spolupráci se společností E.ON? Neváhejte a kontaktujte nás, rádi se s vámi pobavíme o dalších detailech.

Informace o zpracování osobních údajů studenta

Společnost E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 257 33 591, zpracuje Vámi poskytnuté údaje pro své provozní potřeby, aby mohla vyřídit Váš dotaz. Pokud se svým požadavkem hlásíte na naši akci, zpracuje společnost ze skupiny E.ON, která akci pořádá, Vámi poskytnuté údaje za účelem zajištění účasti na požadované vzdělávací nebo obdobné akci. Pokud ve svém dotaz projevíte zájem o pracovní pozici u některé ze společností ze skupiny E.ON, společnost, která pozici vypsala, zpracuje Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti pro vedení výběrového řízení vč. prověřování kandidátů a ochrany svých právních nároků.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme a jaká jsou vaše práva, se dozvíte v části Ochrana osobních údajů.

Pokud nám udělíte svůj souhlas, mohou si společnosti skupiny E.ON (E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 25733591, E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551) uložit Vaše údaje, aby Vás v budoucnu mohly oslovit s nabídkou jiné vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 5 let od podpisu tohoto formuláře, můžete jej však kdykoliv odvolat.