Diplomové práce

a168827:a861503:a116239:a577257:1089111.jpg

Diplomové práce

Vyberte si téma diplomové práce, které vás bude bavit.

Diplomové práce

  • Využití matematických modelů pro predikci spotřeby/výroby v energetice (EE, ZP)

Využití matematických modelů má v současné energetice velký význam. Z důvodu bilancování energetické soustavy a minimalizace plateb za odchylku je pro společnosti podnikající v energetice nutné predikovat vývoj spotřeby respektive výroby svého portfolia co nejpřesněji. Cílem práce je, na  základě analýzy dostupných dat, odvodit cyklické vzorce, které lze sledovat při spotřebě EE/ZP  a určit, které jsou základní faktory způsobující tyto cykly. Vyberte matematický model a stanovte typ cílových proměnných, které lze použít pro lepší přesnost predikce? Určete strategie, které povedou ke zlepšení predikčního modelu.

  • Optimalizace obchodních procesů

Detailní procesní a finanční analýza  jednotlivých fází prodejních procesů,  identifikace hlavních faktorů determinujících zákaznické rozhodování a zákaznickou spokojenost, testování alternativních prodejních funnelů, jejich vyhodnocení, navržení optimálního prodejního workflow včetně souboru operativních KPIs na jeho vyhodnocení.

  • Sdílená ekonomika v energetice 

Práce se zabývá rozborem ekonomických vlivů obnovitelných zdrojů na energetiku. Decentralizací výroby elektrické energie, popisem a rozborem využití obnovitelných zdrojů. Ukládáním energie z obnovitelných zdrojů. Možnostmi sdílení vyrobené a uložené energie v rámci komunit mezi jednotlivými jejími členy.

V praktické části práce je proveden ekonomický výpočet návratnosti a ceny vyrobené energie z obnovitelných zdrojů a ekonomický přínos možnosti sdílení energie mezi více uživateli.

  • Vliv připojování FVE na distribuční síť

Práce se zabývá rešerší používaných FV technologií, dále pak rozborem připojování FVE do distribuční sítě. Možnostmi připojení dle platné legislativy. Vlivem připojených FVE na distribuční síť s ohledem na nepravidelnou výrobu a dodávku do sítě. Ovlivnění kvality dodávek elektrické energie způsobené připojenými FVE.

V praktické části práce je uveden příklad postupu připojování FVE do sítě. Dále uveden příklad hodinových dodávek/přetoků výroby do sítě ve srovnání s TDD diagramy odběru.

  • Vzdálená správa fotovoltaických elektráren pro domácnosti

Práce se zabývá rešerší používaných FV technologií, dále pak zhodnocením trhu v ČR pro výhodnost pořízení FVE pro segment domácností. Dále se práce zabývá možnostmi vzdáleného sledování funkčnosti FVE, vyhodnocením, jaké problémy mohou v případě provozu nastat, možností vzdáleného řešení problémů, zasílání informací o chybách a nefunkčnosti provozovatelům/majitelům FVE.

V praktické části práce je navrženo konkrétní řešení dohledového systému a zpracován příklad postupu řešení konkrétního servisního zásahu.

  • Metody ověřené identifikace osob v digitálním prostředí

V případě zájmu o toto téma poskytneme více informací emailem.

  • Uzavírání elektronických smluv – analýza možného rozvoje

V případě zájmu o toto téma poskytneme více informací emailem.

  • Mezioborové synergie v digitální obsluze retailového klienta

V případě zájmu o toto téma poskytneme více informací emailem.

  • Budoucnost biometrických metod podpisu/identifikace

V případě zájmu o toto téma poskytneme více informací emailem.

Zaujalo vás některé z nabízených témat diplomových prací?

Tak neváhejte a kontaktujte nás skrze kontaktní formulář.

Napište nám

Máte zájem o téma diplomové práce ve spolupráci se společností E.ON? Neváhejte a kontaktujte nás, rádi se s vámi pobavíme o dalších detailech.

Informace o zpracování osobních údajů studenta

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností [E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 257 33 591, E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČ: 25155750, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice] (dále jen „Společnost“). Více informací o zpracování, včetně práva odvolat souhlas, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty, které je trvale dostupné na našich webových stránkách www.eon.cz, v sekci důležité odkazy_Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů na základě uzavření a plnění smlouvy 

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje Společnost zpracovává pro účel zajištění účasti na požadované vzdělávací nebo obdobné akci, když v tomto případě jde o zpracování, které je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů 

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje Společnost zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účel ochrany právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty.

Souhlas se zařazením do databáze studentů

S Vaším souhlasem budou Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovávat Společnost a následující společnosti skupiny E.ON vystupující jakožto správci, aby Vás mohly oslovit s nabídkou jiné vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou: [E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 25733591, E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČ: 25155750, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551, všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice].

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 5 let od podpisu tohoto formuláře, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vás Společnost ani výše uvedené další společnosti skupiny E.ON vést ve své databázi studentů po uskutečnění požadované vzdělávací nebo obdobné akce, a nebudou oslovovat s jinou relevantní nabídkou vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil/a se smyslem a obsahem souhlasu se zařazením do databáze uchazečů a s dokumentem Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.