Město Písek a E.ON zahajují projekt chytrého města

Stejný názor na přístup k hospodaření s energiemi a potřeba nezbytné realizace praktických kroků v oblasti jejich úspor a snižování emisí svedl dohromady město Písek a energetickou společnost E.ON. 

Písek

Slavnostní podpis Memoranda o spolupráci se společností E.ON se uskutečnil za účasti vedení města - starostky Evy Vanžurové a místostarosty Josefa Knota - a jednatele společnosti E.ON Česká republika Radka Luckého ve čtvrtek 14. července 2015 v 9 hodin v budově Městského úřadu Písek na Velkém náměstí.

V dalších krocích se zaměříme například na energetickou efektivitu veřejného osvětlení, efektivitu interiérového osvětlení městských budov a na budování inteligentních sítí Smart Grids v součinnosti s Technologickým centrem Písek,“ zmínil za město Písek místostarosta Josef Knot.

„Město Písek se stalo historicky prvním městem v Čechách se stálým veřejným elektrickým osvětlením. My bychom dnes, po téměř 130 letech od této události, rádi na toto historické prvenství navázali spoluprací v oblasti využívání moderních, ekologických a vysoce účinných technologií,“ doplnil jednatel společnosti E.ON Česká republika Radek Lucký.

Memorandum o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) mezi městem Písek a E.ON Česká republika schválila Rada Města Písek v červnu 2015.