Sáhněte si na kotlíkovou dotaci snadno a bez starostí a získejte až 127 500 Kč na nový kotel

Ministerstvo životního prostředí připravilo dotační program na zlepšení ovzduší v České republice a do roku 2020 plánuje podpořit výměnu minimálně 80 tisíc neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízko-emisní topné zdroje. Na jejich výměnu bude možné získat příspěvek ve výši 70 – 85 % z maximálních uznatelných nákladů 150 000 Kč, tedy až 127 500 Kč. Jednotlivé krajské úřady by měly spustit příjem žádostí na začátku roku 2016 a právě nyní je nejvyšší čas na přípravu žádosti.

Nabízíme komplexní pomoc a koordinaci kroků pro získání dotace. Naši specialisté posoudí, zda zájemci mohou na dotaci dosáhnout, navrhnou vhodný postup, připraví dokumentaci a vyřídí potřebnou administrativu spojenou s podáním žádosti o dotaci. Pomocí našich technických partnerů zajistíme výměnu vašeho stávajícího kotle včetně jeho demontáže a ekologické likvidace. Rovněž zajistíme vystavení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a případný návrh a realizaci nízkonákladových mikroopatření na snížení energetické náročnosti domu.  

Zájemci z řad majitelů rodinných domů se mohou právě nyní nezávazně registrovat a připravit se tak včas na oficiální spuštění programu. Pro více informací stačí navštívit stránky www.kotelbezstarosti.cz