E.ON Elektromobilita

Pomáháme šetřit peníze i přírodu.

Co je to eMobilita

S elektromobilitou máme bohaté zkušenosti. Věnujeme se této problematice řadu let a z praxe víme, že doprava na elektrický pohon je šetrnější k životnímu prostředí – výhodou jsou především nulové lokální emise oxidu uhličitého.

Majitelé elektrovozů přispívají k čistšímu ovzduší ve městech, dále nezatěžují své okolí hlukem motoru – elektrovozy se vyznačují velmi tichým provozem.

Nespornou výhodou elektrovozů je také cena za „pohonné hmoty”, která závisí na zdroji elektrické energie. Záleží jen na vás a vašich potřebách, jestli budete využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo klasický energetický mix. 

Nabíjení elektrovozu doma nebo v zaměstnání s využitím speciálního distribučního tarifu vychází výhodně a tzv. wallbox váš elektrovůz dobije až šestkrát rychleji, než běžná zásuvka. Větší nezávislost na elektrické síti získáte využitím energie z vlastních fotovoltaických panelů. 

Jsme společensky odpovědná firma a podporou elektromobility se snažíme přispívat ke zlepšení kvality ovzduší i kvality života našich zákazníků. Podporujeme výstavbu nabíjecí infrastruktury a na našich dobíjecích místech preferujeme „zelenou elektřinu“, vyráběnou z obnovitelných zdrojů.

Obliba elektromobility je spolu s fenoménem Smart Cities v současné době na vzestupu. Pokud chcete být u toho, svěřte se do našich rukou – jsme profesionálním poskytovatelem elektromobilních řešení pro domácnosti, firmy i obce. 

Síť nabíjecích stanic a e-půjčoven E.ON

Nabíjecí stanice
E-půjčovna

Pokyny k nabíjení

  • Nabíjecí místo slouží výhradně k nabíjení vozidla, nikoli k parkování.

  • Buďte pozorní a nepřejíždějte přes nabíjecí kabely.

  • Po ukončení nabíjení u vybraných nabíjecích míst nezapomeňte uložit kabel zpět na stojan. S konektory zacházejte opatrně.

  • Opouštíte-li vozidlo, nechte za čelním sklem své telefonní číslo pro případ, že by se vyskytl nějaký problém. Ostatní elektromobilisté vás tak budou moci kontaktovat.

  • Nekuřte v prostoru nabíjecí stanice – prostor je nekuřácký.

  • Pokud bude nabíjecí zařízení nefunkční, kontaktujte prosím uvedenou odpovědnou osobu.

 

Více o eMobilitě