Typové pozice

Typové pozice

Montér

Zajišťuje kontrolu, údržbu a opravy poruch na vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. Při práci na rozvodu nízkého napětí provádí především údržbu a kontrolu měřicích zařízení, která jsou umístěna u zákazníků. Při své práci často používá služební vůz. Drží pohotovost a občas pracuje i v noci.

Technik provozu a údržby rozvoden

Obsluhuje, udržuje a ovládá zařízení na důležitých rozvodnách. Někteří technici se specializují na opravy a údržbu určitých prvků (transformátory, dálková signalizace a ovládání apod.). Při své práci používá služební vůz a ve velké míře i počítač. Většinou pracuje na směny.

Technik správy sítě

Rozhoduje o rozvoji a výstavbě vedení ve všech hladinách napětí. Vydává stanoviska k možnosti připojení nových odběratelů. Při práci používá služební vůz a výpočetní techniku. Pracuje v jednosměnném provozu

Technik údržby ochran, automatik a přenosů

Zajišťuje údržbu, opravy poruch a spolupracuje na rozvoji technologií ochran a automatik vedení velmi vysokého napětí, vysokého napětí, transformátorů 110/22kV a rozvoden 110/22kV. Pracuje na dálkovém ovládání úsekových spínačů vysokého napětí, radiové komunikační fonické síti, technologii vysílání hromadného dálkového ovládání, sdělovacích kabelech a optických přenosech včetně vytyčování podzemních vedení. Pracuje s výpočetní technikou, moderními zkušebními zařízeními a měřicími přístroji. Při práci používá služební vůz a někdy drží pohotovost. Jeho práce vyžaduje zájem o nové technologie a ochotu vzdělávat se.