Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Účastník absolventského programu Entry+ od 9/2016

1. Proč sis si jako studijní obor zvolil právě energetiku?

Z mého pohledu je oblast energetiky v dnešní době velmi perspektivní a absolventi nemají problém najít uplatnění po ukončení studia.

2 Kdy ses začal zajímat o spolupráci se společností E.ON?

Martin Kurfiřt

O společnost E.ON jsem se začal zajímat na začátku roku 2015, kdy jsem se přihlásil do stipendijního programu. Po úspěšném absolvování pohovoru jsem pobíral studijní stipendium. Během letních prázdnin, jsem v E.ONu absolvoval brigádu na pozici asistenta světelného technika veřejného osvětlení. Pomáhal jsem se zpracováním pasportů veřejného osvětlení a nakonec mi nabídli spolupráci i během školního roku. Do Entry+ jsem se přihlásil na jaře 2016, protože jsem chtěl rozšířit své zkušenosti a také využít příležitost získat zajímavé pracovní místo, což se ne vždy absolventům podaří.  

3. V čem spatřuješ výhodu  nastoupit do absolventského programu místo na konkréní pozici?

Skvělé bylo, že už před státnicemi jsem věděl, že pokud ukončím studium, budu mít díky programu zajištěné pracovní místo.  Velmi mě oslovila možnost seznámit se celkově s chodem společnosti a poznat více oddělení a kolegů. Program mi dal také příležitost vybrat si svoji budoucí pozici na základě získaných zkušeností z různých oddělení. Během studia bylo těžké se rozhodnout, které oblasti energetiky bych se chtěl nadále věnovat, nyní se však mohu detailně seznámit praxí a různými oblastmi elektroenergetiky. Očekávám, že během programu najdu oblast, která mě bude nejbližší a že budu mít možnost se jí ve společnosti E.ON nadále věnovat.

4. Jaké jsou tvoje první úkoly na oddělení a jak se na ně těšíš?

V září  jsem nastoupil na oddělení Řízení výstavby ČB. Mým úkolem je podpora oddělení a stínování práce kolegů. Po zapracování se pak budu věnovat všemu, co je nezbytné pro výstavbu či rekonstrukci elektrické rozvodné sítě. Zapracovat se musím do témat jako zřizování věcného břemena, spolupráce při návrhu klíčových ukazatelů výkonosti, kontrolní systém staveb či přípravit školení pro zhotovitele elektromontážních prací.

5. Jak tě v novém týmu přijali?

Zatím se většinu času seznamuji s úkoly, vnitřními předpisy a musím si zařídit různá oprávnění potřebná pro svoji budoucí pozici. V týmu E.ON se ale cítím moc dobře a všichni mi jsou od začátku nápomoci.