Petr Honsa

Projekt manažer, oddělení Asset strategy a projekty, E.ON Česká republika, s.r.o. 

Účastník absolventského programu Entry+ od 9/2013 – 12/2014

1.  Co pro tebe bylo rozhodující, když jsi nastupoval do absolventského programu a ne přímo na nějakou konkrétní pozici?  

Díky Entry+ jsem měl možnost poznat více různých pracovních míst v rámci firmy, získal jsem detailní přehled o činnostech, které energetická společnost vykonává, a sám jsem byl zapojen do mnoha úkolů a projektů prostřednictvím stáží na daných odděleních. Program nabízí i skvělou příležitost, jak získat během jednotlivých stáží mnoho kontaktů, kolegů i přátel. Ocenil jsem i možnost různých kurzů či zpětnou vazbu od vedoucích.

2.  V jakých odděleních jsi během programu získal praxi?Honsa

Prvním oddělením, které jsem navštívil, byla Regionální správa České Budějovice a Zemní plyn. Zde jsem dostal za úkol porovnat regulační stanice s elektrickým a plynovým předehřevem a následně spolupracovat s technikem výstavby.  Následovala stáž ve Správě měření, kde jsem měl možnost získat přehled, jaké máme druhy měření podle typů zákazníků, a zároveň jsem dostal příležitost spolupracovat na revidování připojovacích podmínek pro elektroměrové rozvaděče. Oddělení Správa SCADA, byla jedna z nejzajímavějších stáží, neboť se v té době připravoval nový řídící systém pro dispečink 110kV a kolegové mě zahrnuli do jejich úkolů. Správa VVN, kde jsem měl možnost navštívit většinu rozvoden a potkat se tak s mnoha zaměstnanci. Úkolem bylo aktualizovat hodnotící dokumentaci jednotlivých rozvoden a srovnat tak jednotlivé oblasti rozvoden.  Následovala stáž v oddělení E.ON metering, kde jsem měl možnost spolupracovat na aktivitách chytrého měření pro FVE v UK.  Posledním oddělením mého programu byly Strategické projekty, kde jsem spolupracoval na tématech e-mobility a chytrého měření. Na tomto oddělení jsem po ukončení programu Entry+ zůstal a získal pozici projektového manažera. 

3.  Proč by se do Entry+ měli studenti elektroenergetiky přihlásit a co mohou očekávat?

Entry+ je skvělou příležitostí, jak nastoupit do nového zaměstnání. Tuhle možnost  mnoho firem nenabízí. Absolventi ale musí počítat s tím, že budou pracovat nejen ve městě, kde doposud bydleli, či studovali, ale během stáží stráví měsíc či více i v jiných regionech, kde působí E.ON. Stáže slouží k tomu, že účastníci programu poznají celé spektrum činností firmy, což jim v budoucnu bude ku prospěchu. Měli by si však zároveň uvědomit, že nenastupují na manažerské místo, ale musí se učit od starších kolegů. Čím více trpělivosti a ochoty poznávat nové s sebou absolvent přinese, tím spíše se ve firmě v budoucnu vypracuje.