Tomáš Doseděl

Tomáš Doseděl

Účastník absolventského programu Entry+ od 9/2016.

1. Proč ses přihlásil právě do absolventského programu ve společnosti E.ON?

Spolupráci se společností E.ON jsem navázal  v průběhu studia, v rámci Letní energetické akademie. Následně jsem se přihlásil do stipendijního programu. Absolventský program pak byl logickým pokračováním po ukončení vysoké školy.

Doseděl

2. V čem spatřuješ výhodu začít po VŠ právě v absolventském programu Entry+ společnosti E.ON?

Člověk lépe pozná společnost a jako účastník Entry+ se seznámí s činností řady oddělení, což lze dobře zúročit v budoucí kariéře.

3. Co tě po zahájení programu v září čekalo??

Nastoupil jsem do odělení Asset strategy a projekty. Nyní se seznamuji s aktuálně běžícími projekty a následně se zapojím do týmu a budu na nich spolupracovat.

4. Proč by se podle tebe měli studenti elektroenergetiky přihlásit do absolventského programu Entry+?

Je to dobrá šance, jak začít pracovat v oboru. Zároveň snáze na konci programu získáte práci, která vás zajímá a v níž zúročíte nabyté zkušenosti a znalosti.

5. Co bys poradil stávajícím studentům elektroenergetiky?

Radu asi nemám, snad jen, že za pokus člověk nic nedá.