Tomáš Kolacia

Tomáš Kolacia

Technik rozvoje, oddělení Příprava investic a připojování východ, E.ON Distribuce, a.s.

Účastník absolventského programu Entry+ od 9/2015

1. Jak jsi se dostal ke společnosti E.ON? ?

Ještě jako student jsem úspěšně absolvoval výběrové řízení do stipendijního programu. Přihlásil jsem se proto, že jsem chtěl navázat spolupráci ještě před ukončením školy a otevřít si tak dveře k perspektivní a zajímavé práci ve velké firmě. Následně jsem ve společnosti E.ON zpracovával diplomovou práci, a to přímo na oddělení, kde v současné době působím. Umožnilo mi to nahlédnout do každodenního chodu oddělení. Logicky jsem pak pokračoval přihláškou do absolventského programu.

2. Jakými odděleními jsi v rámci Entry+ prošel?

První oddělení, do kterého jsem nastoupil, byl útvar Měřicích vozů v E.ON Servisní, následně jsem byl tři měsíce v útvaru Supervize distribuce v E.ON Česká republika. Poslední stáž  byla na Rozvoji sítí východ v E.ON Distribuce, kde jsem po čtyřech měsících získal stálé zaměstnání.

3. Jaká byla tvoje nejzajímavější zkušenost v rámci  programu?

Jednoznačně mě velmi zaujala práce v útvaru měřicích vozů a činnost při hledání poruch v kabelových sítích. Celý program mi ale poskytl mnoho cenných zkušeností, z nichž dodnes čerpám znalosti a kontakty.

4. Z jakého důvodu bys především program studentům elektroenergetiky doporučil?

 

E.ON je jedna z mála společností u nás, kde se absolventi našeho oboru mohou skutečně věnovat tomu, co vystudovali. Absolventský program Entry+ je pak ideální šance, jak se do společnosti dostat.