Univerzity

S vybranými vysokými školami spolupracujeme již od roku 2001. Finančně podporujeme projekty vybavení učeben a laboratoří, pořádáme odborné přednášky, prezentace a workshopy na zajímavá témata. Vyjma toho poskytujeme studentům stipendia, umožňujeme jim získat praktické zkušenosti v našich provozech nebo s nimi spolupracujeme při zadávání témat bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Vysoké školy, s nimiž spolupracujeme

• Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní

• Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

• České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta ekonomická

• Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

• Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta