Letní energetická akademie

Letní energetická akademie

Chceš poznat, jak funguje energetická společnost a seznámit se s odborníky z praxe? Poznat jednotlivé oblasti distribuce a její provozy? Doplň si s námi studium praktickými poznatky!

Během jednoho týdne se seznámíš s aktuálním tématy energetického trhu, navštívíš vodní elektrárnu, uvidíš v reálu práci pod napětím a výstavbu VN/VVN, podíváš se na dispečink a ukážeme ti naše moderní technologie – mj. drony a elektromobily.

Letní energetická akademie se koná od 17.7. do 21.7. 2017. První část proběhne v Českých Budějovicích a druhá část v Brně. Ubytování, doprava v rámci programu a strava zajištěny.

Koho hledáme: Energetiky tělem i duší , ideálně studenty 3. a 4. ročníků technických VŠ.

Jak se přihlásit: Přihlásit se je možné do 30.4.2017 prostřednictvím online formuláře, který najdeš v inzerátu LEA na E.ON burze práce

Vše najdeš také prostřednictvím www.kariera.eon.cz, sekce Aktuální pozice, Letní energetická akademie.

Zůstaň s námi v kontaktu díky facebookové stránce E.ON Kariéra a žádné novinky ti neutečou!

Jaký byl ročník 2016?

Do Letní energetické akademie 2016 se zapojily téměř dvě desítky vysokoškoláků, kteří v současnosti studují elektrotechniku a energetiku na Českém vysokém učení technickém v Praze, Vysokém učení technickém v Brně či Vysoké škole báňské v Ostravě.  Do jihočeské metropole se tak sjeli účastníci z různých koutů České republiky, kteří měli příležitost nahlédnout pod pokličku společnosti E.ON, a to prostřednictvím 12 odborných přednášek a 12 exkurzí v krásném prostředí jižních Čech.

V dopoledním programu se studenti zúčastnili řady zajímavých přednášek, kde se řešila nejen tradiční témata jako je výroba elektřiny a tepla, elektrizační soustava aj., ale i nové trendy v energetice jako je například smart metering. Pravděpodobně největší úspěch sklidila odborná diskuze s manažery společnosti, při které se diskutovalo o aktuálních projektech na daných odděleních i o možnostech potenciální spolupráce se studenty, například při psaní diplomové práce nebo pracovní stáži.

Odpolední program se nesl vždy v duchu exkurzí přímo v provozu. Během týdne navštívili studenti bioplynovou stanici Třeboň, rozvodnu Dasný, teplárnu Mydlovary, Transformovnu 110/22 kV, vodní elektrárnu Soběnov a celou řadu dalších pracovišť, kde studenty s nadšením provedli zkušení průvodci celým provozem a vysvětlili, jak co funguje. Pomyslnou „třešinkou na dortu“ byla ukázka oktoptéry tzv. dronu, s jehož pomocí jsme pořídili úžasné snímky všech účastníků skupiny z ptačí perspektivy.

Foto1Foto2

Foto3Foto4

foto5Foto6Foto7