Petr Schacherl

Petr Schacherl

technik-petrVe společnosti E.ON pracuji jako koordinátor údržby ochran. Já a mí kolegové technici provádíme údržbové práce na zařízeních, která v případě poruchy odstaví část rozvodné sítě. Cílem naší práce je, aby tato zařízení fungovala co nejrychleji a nejspolehlivěji. Jenom tak můžeme minimalizovat výpadky na dodávkách elektřiny a zabránit úrazům elektrickým proudem.

Mezi naše základní činnosti patří pravidelné prohlídky, běžné opravy a likvidace poruch. Každý rok uvádíme do provozu nová zařízení, vyhodnocujeme jednotlivé poruchové události v sítích a upravujeme nastavení ochran.

Jako koordinátor údržby ochran mám k dispozici specializovanou skupinu techniků. Každé ráno proberu seznam již naplánovaných akcí a nahlášených poruch a podle toho vytvořím pracovní skupiny a přidělím jim konkrétní úkoly. Odstraňování závažných poruch mimo pracovní dobu zajišťuje naše pohotovostí služba.

K práci využívám všechny možné nástroje, od ručního nářadí přes měřicí přístroje až po velmi přesná zkušební zařízení ovládaná pomocí počítače.

Abych svou funkci mohl vykonávat skutečně odpovědně, stále se učím nové věci a studuji technickou dokumentaci udržovaných zařízení. Samozřejmě musím také brát v potaz všechno, co mě naučila praxe. A nesmím zapomenout ani na zlepšování mých jazykových dovedností, protože programy, které obsluhují zkušební zařízení, jsou v němčině nebo angličtině.

Obor údržby ochran je charakteristický svou různorodostí a vysokými nároky na odbornost. Ty mne vedou k neustálému sebevzdělávání, což mne baví a motivuje.