Informační centrum Vranov

Informační centrum Vranov

Seznámíme Vás s nejšetrnějším způsobem výroby elektrické energie pomocí vody.

Informační centrum ve vodní elektrárně Vranov nad Dyjí je otevřeno od června 2011 a má za cíl sloužit široké veřejnosti jako technický stánek. Bude Vám přiblížena historie blízká i vzdálená z téměř 80 let fungování Vranovského díla. Provedeme Vás skrytými útrobami elektrárny, které mnozí z Vás viděli pouze v televizi nebo o nich četli v literatuře. Mimo to se dozvíte zajímavosti o dalších vodních elektrárnách provozovaných naší společností a bude Vám představeno celkové působení skupiny E.ON na českém trhu.

VE Vranov
Havlíčkovo nábřeží 458
67103 Vranov nad Dyjí

tel:733 670 428

e-mail:info@vranovagency.cz

 

Historie přehrady

Řeka Dyje v minulosti často způsobovala záplavy a ničila vše, co jí stálo v cestě. Jediným řešením bylo postavit přehradu, jejíž betonové zdi by zadržely stamiliony kubických metrů vody. Zkrocená síla vodního živlu se následně dala využít k výrobě elektrické energie v přehradní elektrárně. 

První plány na výstavbu přehrady se zrodily již na počátku 20. století, ale nenašel se dostatek prostředků na jejich realizaci mimo jiné i kvůli první světové válce. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se po dohodě s Podyjskými závody stal investorem přehrady nově vzniklý stát a země Moravskoslezská, za přispění akciové společnosti Západomoravské elektrárny. 

V roce 1929 byly stavbou Vranovské přehrady pověřeny tři akciové společnosti: Českomoravská stavební společnost v Praze, Lanna v Praze a Pittel und Brausewetter v Brně. Projekt, který byl v průběhu stavby doplňován o nejnovější poznatky získané při stavbách velkých přehrad po celém světě, vypracoval Zemský úřad v Brně. 

V březnu 1930 se začala u Vranova nad Dyjí budovat údolní přehrada na řece Dyji, společně s novým Bítovem, dvěma mosty a inženýrskými stavbami v novém Bítově. Stavbu vedl zemský vrchní stavební rada Ing. Karel Navrátil. Dílo, na kterém v průběhu stavby pracovalo na dva tisíce lidí, bylo dokončeno za tři a půl roku a na podzim roku 1933 se vodní nádrž začala napouštět vodou. Uvedena do provozu byla v roce 1934 a stala se největším vodním dílem na území ČSR. 

V roce 2002 zasáhla lokality v povodí Dyje povodeň označovaná jako pětisetletá voda. Průchodem povodně byl na vodním díle Vranov poškozen povrch betonových konstrukcí hráze na vzdušném líci a návodním líci, kamenné obklady a boční opěrné zdi kaskády bezpečnostního přelivu. Utrpěly také opěrné zdi vývaru a odpadu od vodní elektrárny. nezanedbatelné škody vznikly rovněž na stavební a technologické části strojovny spodních výpustí. 

Tyto škody, spolu s rozhodnutím podniku o maximálním zabezpečení ochrany osob a jejich majetku, se staly impulsem k neprodlenému zahájení oprav s cílem udržet toto vodní dílo v dobrém stavu a zajistit tak jeho bezpečnou funkci.

Technické údaje

Objem vody v přehradní nádrži činí cca 150 milionů metrů krychlových. Přehrada přijímá také vodu z řeky Želetavky, která se vlévá do Dyje u hradu Bítova. Nádrž přehrady dosahuje až 1,5 kilometrů pod Podhradí nad Dyjí. Celková délka přehradního jezera činí 30 kilometrů. Největší hloubka (46 metrů) je přímo u zdi, pod prvním mostem u Bítova dosahuje téměř 30 metrů. Hladina přehradního jezera má plochu 763 hektarů a nachází se ve výšce 350 metrů nad hladinou moře.

Brilantní stavba

Přehradní zeď vranovské přehrady je vybudována jako gravitační zeď z litého betonu. Síla přehrady v základu je 27 metrů, v koruně se zužuje na pouhých 6 metrů. Její délka v koruně je 290 metrů a výška nad základem 54 metrů. Poloměr zakřivení zdi je 500 metrů. Zeď je rozčleněna na tři části dvěma zesílenými bloky o šířce 27 metrů. Přes přemostěnou levou a prostřední část přepadává velká voda korunovým přepadem. Na levém břehu byly zřízeny kaskády, které svádí vodu přepadající od korunového přepadu v levém křídle zdi do vývařiště pod přehradou. Korunové přepady jsou dlouhé 122 metrů a mají kapacitu průtoku 580 metrů krychlových za vteřinu. V levém boku jsou čtyři výpustná potrubí o průměru 1,6 metru, kterými lze vypouštět vodu rychlostí 170 metrů krychlových za vteřinu. V pravém boku přehrady jsou umístěny tři roury o průměru 2,6 metru, přivádějící vodu do elektrárny vybudované u paty zdi. V elektrárně jsou umístěny tři Francoisovy turbíny, každá o výkonu 6,3 megawattů, s průtokem 16 metrů krychlových za vteřinu. Pro účely kontroly byly v přehradě vybudovány kolmé šachty a tři průchodové štoly.

 

Měsíc

Návštěvní dny Začátek prohlídek
duben

sobota,neděle, svátky

14 h a 15 h
květen-srpen pondělí-neděle 9 h až 16 h*
září

sobota, neděle, svátky

14 h a 15 h

* Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

Skupinové i individuální prohlídky mimo uvedené hodiny a dny lze celoročně domluvit na telefonu 733 670 428.

 

Poptávka po skupinové prohlídce

Berete na vědomí, že společnost E. ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201 bude zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje pro účel realizace skupinové prohlídky v IC Vranov. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme a jaká jsou Vaše práva, se dozvíte zde.

 

Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.
Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.