E.ON ověří při cvičení SIMEX 2016 postup při simulované havárii plynovodu

České Budějovice, 24. května 2017

Prověřit postup a řešení situace při simulované havárii plynovodu a následném přerušení dodávek plynu pro odběratele na jihu Čech. To je hlavní cíl cvičení SIMEX 2016, které se v budově krajského úřadu a částečně i v terénu uskuteční ve dnech 24. a 25. května. Součinnost si během něj mimo jiné prověří zástupci distributora plynu ze společnosti E.ON, složek integrovaného záchranného systému i krizové štáby kraje a dotčených obcí s rozšířenou působností. Lokalita, kde havárie nastane, nebude dopředu známa. Součástí simulace budou i nepříznivé meteorologické podmínky. Cvičení je situováno do zimního období za vydatných sněhových srážek a silných mrazů.

Cílem je procvičit koordinaci orgánů krizového řízení při vzniku krizové komunikace – přerušení dodávek plynu velkého rozsahu v důsledku narušení infrastruktury. Za E.ON se bude cvičení účastnit několik desítek pracovníků. „Cvičení bude pouze simulované. V souvislosti se cvičením nebude žádné distribuční zařízení společnosti E.ON vypnuto, rovněž tak nedojde v souvislosti se cvičením k omezení dodávek plynu,“ ujistil mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Podrobnosti o cvičení se zákazníci dozvědí z médií, nebo na stránkách www.eon-distribuce.cz.

Podobně jako při cvičení Zóna 2015, kdy byl simulován únik radioaktivních látek z temelínské elektrárny, bude o průběhu cvičení SIMEX 2016 průběžně informovat média tisková skupina složená z mluvčích společnosti E.ON, Jihočeského kraje a složek integrovaného záchranného systému. Simulované situace nijak neomezí chod běžného života v regionu ani dodávky plynu odběratelům.

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největším soukromým poskytovatelem energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 33 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své více jak 65.000 km dlouhé distribuční sítě elektřinou 1,2 milionu zákazníků, zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4.000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činí cca 9 %.

Vladimír Vácha, tiskový mluvčí

 

Tisková mluvčí

Martina Slavíková

603 800 664

martina.slavikova@eon.cz

V otázce koncernové komunikace se obraťte na mluvčí společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.