Cesta k bezpečným sloupům vede i přes vaše fotografie

Praha, 18. června 2015. Elektřinu potřebujeme – ale nechceme, aby kvůli ní umírali ptáci. Pomohou i vaše fotografie!

Střety s vodiči elektrického vedení jsou velmi častou příčinou úmrtí zvláště větších druhů ptáků. Česká společnost ornitologická se této problematice dlouhodobě věnuje, vzhledem k množství sloupů a kilometrů linek elektrického vedení je nadmíru potřebné zapojení široké veřejnosti. Stále totiž chybí dostatek přesných terénních údajů, které jediné mohou prokázat skutečnou bezpečnost nebo nebezpečnost jednotlivých typů sloupů elektrického vedení. „Potřebujeme přesně zjistit, do kterých částí kterých sloupů si ptáci sedají. To snadno poznáme z fotografií. A vyfotit ptáka na sloupu zvládne opravdu každý, ani nemusí vědět, o jaký druh se jedná,“ říká Lukáš Viktora, který se v České společnosti ornitologické (ČSO) věnuje právě ochraně ptáků na linkách elektrického vedení.

V letošním roce započala spolupráce ČSO se společností E.ON, Česká republika, s.r.o., na efektivnějším zabezpečování sloupů elektrického vedení. ČSOPrvním krokem bude vytvoření mapy oblastí důležitých z hlediska ochrany ptáků, v následujících letech budou linky VN v těchto oblastech přednostně zabezpečeny nad rámec již probíhajících instalací ochranných opatření. Součástí spolupráce je i sledování, které způsoby zabezpečení skutečně fungují. A zde může pomoci i široká veřejnost, poskytne-li příslušné fotografie ptáků s odpovídajícím popisem.

Každý může pomoci, pokud poskytne: 

·         Fotografie ptáků sedících na sloupech elektrického vedení.

·         Fotografie uhynulých ptáků na sloupech, vodičích nebo pod nimi (včetně zraněných, vždy ovšem vyfoťte i sloup ideálně s jeho pořadovým číslem).

·         Ke každé fotografii je nutné uvést údaje o místu pořízení, případně dalších okolnostech pozorování/nálezu.

Fotografie a doprovodné údaje vkládejte do Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz

Nezapomeňte vyplnit pole Aktivita – „sedící na sloupě el. vedení“ pro živé ptáky a „mrtvý pod sloupem el. vedení“, pokud nalezete ptáka uhynulého. Další podrobnosti pak zaznamenejte do poznámky.

Všechna tato námaha poslouží tomu, aby těch uhynulých bylo co nejméně. Všechny údaje budou vyhodnocené a přímo využité při vývoji nových bezpečných technologií pro ochranu ptactva na venkovních elektrických vedeních. Každým údajem fakticky přispíváte k ochraně ptáků.

Proč fotografie ptáků potřebujeme?

·         Fotografie živých ptáků sedících na sloupech elektrického vedení nám poskytnou přesnější informace, jakým způsobem ptáci jednotlivé typy sloupů používají. Tyto údaje mohou vést ke kontrole účinnosti stávajících zabezpečení, popř. k dalšímu vylepšení.

·         Údaje k uhynulým ptákům přispějí k vyhodnocení rizikových úseků a naplánování prioritních oblastí k zabezpečení.

Zabezpečení sloupů proti úrazům ptáků elektrickým proudem je u nás věnována pozornost již od osmdesátých let. Dosud bylo vyvinuto několik typů konzol bezpečných pro dosedající ptáky a řada doplňkových prvků zabezpečení, které mají za cíl omezit riziko úrazu na stávajících nebezpečných typech sloupů. U nových staveb a rekonstrukcí jsou dnes již standardně používány bezpečné typy konzol řady Pařát III. Některé předchozí typy zabezpečení však neplní očekávanou funkci a ptáci na zabezpečených sloupech dále hynou.

Typickým příkladem tohoto vývoje je konzola typu Pařát I a Pařát II, které byly před několika lety doporučeny jako bezpečné. Ukázalo se však, že i na nich v některých případech ptáci hynou. Nejspíš tehdy, když si v krajině opravdu nemají kam sednout a i nepohodlná a nevstřícná konstrukce je pro ně jedinou možností, kam usednout,“ vysvětluje Lukáš Viktora. Od této úvahy byl už jen krok k myšlence doplnit konzolu o prvek umožňující bezpečné dosednutí – bidlo. Následně vznikla nová řada typu Pařát III, na podpěrných bodech doplněná rovinným prvkem z nevodivého kompozitu, na kterou získal E.ON kladné stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Jihočeská společnost Energetika servis, s.r.o., řadu Pařát III od ledna 2013 sériově vyrábí pro použití u nových nebo rekonstruovaných linek vysokého napětí.

Cítíme odpovědnost za životní prostředí kolem nás a negativní dopady vedení elektřiny na ptáky nás mrzí. Ročně proto investujeme přibližně 200 milionů Kč do rekonstrukcí venkovních elektrických vedení vysokého napětí, abychom přispěli ke snížení rizika poranění zejména dravých ptáků nebo čápů. Pro zajištění co největší efektivity zabezpečování jsme se spojili s ornitology a pracovníky ochrany přírody. Uvítali bychom rovněž i pomoc veřejnosti,“ říká Vladimír Vácha, vedoucí Koncernové komunikace E.ON, Česká republika, s.r.o.

Kontakt ČSO: Lukáš Viktora, viktora@birdlife.cz, 777 579 542

Kontakt E.ON: Vladimír Vácha vladimir.vacha@eon.cz, 724 009 033

E.ON Hlavní partner ČSO pro rok 2015


Česká společnost ornitologická je partnerem celosvětového sdružení na ochranu ptáků BirdLife Internationalbirdlife

Tiskový mluvčí

Vladimír Vácha

387 862 303

vladimir.vacha@eon.cz

V otázce koncernové komunikace se obraťte na mluvčího společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.