E.ON nabízí dlouhodobě nízkou cenu plynu

Energetická společnost E.ON i nadále nabízí svým zákazníkům nejnižší cenu plynu ze všech tradičních dodavatelů na českém trhu. Produkty společnosti E.ON pro dodávky zemního plynu zůstávají například v porovnání s produkty dodavatelů skupiny RWE až o 20 % výhodnější.

Z aktuálního porovnání cen tradičních dodavatelů zemního plynu vyplývá, že dodávka od společnosti E.ON je stále nejvýhodnější na českém trhu. Od května letošního roku mohou zákazníci, kteří si zvolí vybraný produkt od společnosti E.ON,dosáhnout oproti produktům skupiny RWE úsporu až 20 %, v závislosti na pásmu spotřeby a distribučním území. 

Současný vývoj cen na velkoobchodním  trhu s plynem nenahrává výraznému snižování cen komodity. Vlivem dlouhé zimy a nepříznivého počasí náklady na pořízení naopak stoupají. Postup některých společností, které snižují své ceny, je  tak krokem, kterým se snaží zabránit výraznému odlivu zákazníků,“ zdůraznil Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON.

Reálná úspora zákazníků společnosti E.ON na platbách za zemní plyn, oproti konkurenčním nabídkám, je stále vysoká, pohybuje se řádově v tisících korunách ročně. Například zákazník v jižních Čechách s produktem Standard plyn a spotřebou 20 MWh (vytápění a ohřev TUV) zaplatí v porovnání s produktem RWE plyn Standard o 4 426 Kč ročně méně. Při spotřebě 25 MWh pak úspora dosahuje dokonce 5 663 Kč ročně. „Dodávky zemního plynu od společnost E.ON jsou dlouhodobě výhodné, náš zákazník proto ušetří tisíce korun ročně v porovnání se zákazníky dalších společností. Ostatně zákazníci si to mohou i sami ověřit například porovnáním ceny na našich internetových stránkách www.eon.cz  nebo telefonátem na zákaznickou linku 800 77 33 22,“ dodává Vladimír Vácha.

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největší soukromý poskytovatel energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,2 milionu zákazníků a tím má podíl na trhu ca. 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4.000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činní ca. 5,5%.

Tiskový mluvčí

Vladimír Vácha

387 862 303

vladimir.vacha@eon.cz

V otázce koncernové komunikace se obraťte na mluvčího společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.