Výzkum: Čechům je alternativní doprava sympatická, 59 % lidí však odrazuje cena vozů

Výzkum, který E.ON uskutečnil koncem roku 2014 na vzorku 1 510 respondentů ve věku 18 až 65 let, analyzoval vztah obyvatel České republiky k alternativní dopravě. Odhalil, že nejpovědomějším alternativním pohonem je pro Čechy plyn LPG (propan-butan), nejméně povědomým stlačený zemní plyn (CNG). „Výsledky ale v tomto případě mohou být mírně zavádějící. Lidé stále nedokážou příliš odlišit technologii LPG od výrazně modernějšího řešení v podobě stlačeného zemního plynu CNG nebo třeba hybridních vozů,“ upozorňuje Jiří Lachout, odborník na alternativní dopravu ze společnosti E.ON Energie.

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že ačkoliv je pro Čechy LPG nejpovědomější, chovají k němu nejmenší sympatie – tento pohon je nesympatický téměř čtvrtině dotázaných. Lidé navíc očekávají, že v budoucnu poroste význam ostatních alternativních pohonů. Mírný nebo výrazný rozvoj očekává 87 % dotázaných u elektromobilů, o něco méně pak u hybridních vozů nebo automobilů na CNG. Podle odborníků je to dáno také tím, že vozů na tento pohon již u nás jezdí jen o něco méně než 10 000, zatímco počet elektromobilů se stále pohybuje ve stovkách.

Co se týče vnímání přínosů a nedostatků alternativní dopravy, až 40 % respondentů si u ní pochvaluje snížení emisí, 32 % levnější provoz a 16 % pak snížení závislosti na konvenčních palivech. Mezi nedostatky uvedlo 59 % oslovených vysokou pořizovací cenu vozu na alternativní pohon, 51 % nedostatečný počet čerpacích stanic a 30 % takto hodnotilo omezený sortiment automobilů. „Hustá síť čerpacích stanic je pro Čechy opravdu důležitá, což potvrdilo 80 % dotázaných. Pro 86 % Čechů je zároveň důležité mít možnost tankovat v blízkosti domova a 75 % lidí také souhlasilo s tím, že by si koupili vůz na alternativní pohon, pokud by neměli problém s tankováním. Počet čerpacích stanic v Česku se proto neustále zvyšuje. V roce 2015 by kupříkladu těch na CNG mělo být až 100, přičemž na začátku roku jich bylo méně než 80,“ objasňuje Jiří Lachout.

Průzkum však zároveň dokázal, že naprostá většina Čechů kladně hodnotí investice měst a krajů do rozvoje alternativní dopravy. Kraje a města dnes například hromadně nakupují autobusy na stlačený zemní plyn, k čemuž využívají i štědré dotace. Tento trend oceňuje na 81 % dotázaných. Obdobné procento Čechů hodnotí kladně také fakt, že se na rozvoji využívání alternativních pohonů v dopravě podílejí jednotliví dodavatelé energií. Ti se často přímo podílejí na výstavbě nových čerpacích stanic či edukaci trhu.

Hlavní závěry výzkumu E.ON u agentury Ipsos na téma alternativní dopravy:

  1. Pro 87 % Čechů je nejznámějším druhem alternativního pohonu LPG.
  2. Jako hlavní pozitiva alternativních pohonů Češi uvádějí snížení emisí (40 %), levnější provoz (32 %) a snížení závislosti na konvenčních palivech (16 %).
  3. Hlavní negativa lidé spatřují v pořizovací ceně vozu (59 %), v nízkém počtu čerpacích stanic (51 %) a v omezené nabídce automobilů (30 %).
  4. Nejméně sympatickým alternativním pohonem je pro Čechy LPG (25 %), nejsympatičtější jsou naopak hybridní vozy (83 %).
  5. Nejzářivější budoucnost Češi předpovídají elektromobilům, CNG i hybridním vozům (ve všech případech více než 80 % respondentů), nejméně pak LPG (19 %).
  6. 81 % lidí kladně hodnotí investice měst a krajů do alternativních pohonů. Nesouhlasí pouze 7 % respondentů.

Více informací o výsledcích výzkumu najdete v přiložené infografice.


O společnosti E.ON Energie a.s.

Energetická společnost E.ON působí na českém trhu od roku 1998 a je významným dodavatelem energií českým zákazníkům. Aktuálně dodává elektřinu celkem 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobuje více než 220 000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Jako významný dodavatel elektřiny a zemního plynu cítí energetická společnost E.ON velkou odpovědnost nejen za spolehlivé dodávky energie a kvalitní služby zákazníkům, ale také za životní prostředí kolem nás. Svým zákazníkům proto přináší řadu informací a služeb, které pomáhají šetřit přírodu a snižovat jejich spotřebu energií. Více informací o těchto aktivitách je možné najít na stránkách programu EkoBonus.cz na adrese www.ekobonus.cz a www.eon.cz.

Kontakty

Jana Kačmárová

PR & Media Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 774 053 757

e-mail: skrivankova@lesensky.cz

Navrátilova 224/1, 616 00 Brno

lesensky.cz 

Tiskový mluvčí

Vladimír Vácha

387 862 303

vladimir.vacha@eon.cz

V otázce koncernové komunikace se obraťte na mluvčího společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.