Energetická legislativa

Energetický regulační úřad
priloha-vyhlaska-540-2005-sb.pdf PDF Velikost: 645 kB
priloha-vyhlaska-541-2005-sb-2.pdf PDF Velikost: 73 kB
priloha-vyhlaska-541-2005-sb.pdf PDF Velikost: 352 kB
priloha-vyhlaska-541-2005-sb.zip ZIP archiv Velikost: 2 MB
Vyhláška 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny PDF Velikost: 261 kB
Vyhláška 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství PDF Velikost: 183 kB
Vyhláška 210/2011 Sb. - Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb PDF Velikost: 309 kB
Vyhláška 30/2012 Sb. - o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy PDF Velikost: 101 kB
Vyhláška 346/2012 Sb. - Vyhláška o registraci PDF Velikost: 849 kB
Vyhláška 347/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, Poslední aktualizacena základě 350/2013 Sb. PDF Velikost: 60 kB
Vyhláška 365/2009 Sb. - Vyhláška o pravidlech trhu s plynem, poslední aktualizace na základě 291/2014 Sb. PDF Velikost: 903 kB
Vyhláška 426/2005 Sb. - Přílohy PDF Velikost: 398 kB
Vyhláška 426/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích PDF Velikost: 199 kB
Vyhláška 426/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, Poslední aktualizace na základě 445/2012 Sb. ZIP archiv Velikost: 4 MB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Příloha 1 PDF Velikost: 77 kB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Příloha 2 PDF Velikost: 64 kB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Příloha 3 PDF Velikost: 67 kB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Příloha 4 PDF Velikost: 75 kB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Příloha 5 PDF Velikost: 63 kB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Příloha 6 PDF Velikost: 83 kB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Příloha 7 PDF Velikost: 55 kB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Sběr komentářů ERU PDF Velikost: 133 kB
Vyhláška 51/2006 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, Aktualizace na základě 82/2011 Sb. PDF Velikost: 363 kB
Vyhláška 540/2005 Sb. - Přílohy ZIP archiv Velikost: 2 MB
Vyhláška 540/2005 Sb. - Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, Poslední aktualizace na základě 10/2014. PDF Velikost: 213 kB
Vyhláška 541/2005 Sb. - Přílohy ZIP archiv Velikost: 2 MB
Vyhláška 541/2005 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, Poslední aktualizace na základě 438/2012 Sb. PDF Velikost: 587 kB
Vyhláška 545/2006 Sb. - Příloha PDF Velikost: 88 kB
Vyhláška 545/2006 Sb. - Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, Ve znění 396/2011 Sb. PDF Velikost: 98 kB
Vyhláška 62/2011 Sb. - Příloha 1 PDF Velikost: 83 kB
Vyhláška 62/2011 Sb. - Příloha 2 PDF Velikost: 80 kB
Vyhláška 62/2011 Sb. - Příloha 3 PDF Velikost: 69 kB
Vyhláška 62/2011 Sb. - Příloha 4 PDF Velikost: 110 kB
Vyhláška 62/2011 Sb. - Příloha 6 PDF Velikost: 52 kB
Vyhláška 62/2011 Sb. - Příloha5 PDF Velikost: 78 kB
Vyhláška 62/2011 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb. PDF Velikost: 96 kB
Ministerstvo průmyslu a obchodu a parlament
Vyhláška 108/2011 Sb. - Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plyn PDF Velikost: 126 kB
Vyhláška 440/2012 Sb. – Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  PDF Velikost: 56 kB
Vyhláška 441/2012 Sb. – Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie PDF Velikost: 301 kB
Vyhláška 453/2012 Sb. – o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů PDF Velikost: 48 kB
Vyhláška 477/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů  PDF Velikost: 116 kB
Vyhláška 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie PDF Velikost: 75 kB
Vyhláška 79/2010 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení PDF Velikost: 156 kB
Vyhláška 79/2010 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení PDF Velikost: 344 kB
Vyhláška 80/2010 Sb. - Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu PDF Velikost: 108 kB
Vyhláška 82/2011 Sb. - Příloha PDF Velikost: 33 kB
Vyhláška 82/2011 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny  PDF Velikost: 238 kB
Vyhláška č. 344/2012Sb. - Vyhláška o stavech nouze v plynárenství PDF Velikost: 224 kB
Vyhláška č. 345/2012 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení PDF Velikost: 146 kB