E.ON v České republice

E.ON Distribuce, a.s.

V rámci naší energetické skupiny máme na starosti provozování elektrické distribuční soustavy v jižních Čechách a na jižní Moravě a plynové distribuční soustavy na jihu Čech.

Základní údaje o společnosti

Název společnosti

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo společnosti

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Identifikační číslo (IČ)

28085400

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ28085400

Bankovní spojení

Komerční banka, č.ú. 27-9426120297/0100

Právní forma

akciová společnost

Web společnosti www.eon-distribuce.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1772.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. je provozovatelem a vlastníkem distribuční soustavy – právnickou osobou, držitelem licence na distribuci elektřiny a plynu, vlastníkem dat o distribuční soustavě. Je licencována podle energetického zákona a regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), zároveň velmi úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Spravuje a rozvíjí distribuční síť, připojuje zákazníky a poskytuje další služby související s distribucí elektřiny, plynu a s výrobou elektrické energie. Dále funguje jako kontaktní subjekt ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu, zodpovídá za dlouhodobé plánování rozvoje distribučního majetku, plánování objemů údržby sítě elektřiny a plynu a přípravu dohod o připojení nových zdrojů k síti.

Představenstvo

Zdeněk Bauer

Předseda představenstva

Marián Kopčík

Místopředseda představenstva

Pavel Čada

Člen představenstva

Dozorčí rada

Lorenz Pronnet

Předseda

Martin Záklasník

Místopředseda

Radek Lucký

Člen dozorčí rady

Josef Havel

Člen dozorčí rady