E.ON ve světě

Naše strategie: "Empowering customers. Shaping markets."

Na konci roku 2014 přijala společnost E.ON novou strategii nazvanou "Empowering customers. Shaping markets." Tato strategie představuje systematickou odpověď na dalekosáhlé změny na energetických trzích. Uchopením této iniciativy může E.ON – v zájmu svých zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů, akcionářů a společnosti obecně – využívat výhod významných příležitostí vytvořených v důsledku vzniku nových světů energie.

Dva světy energie, každý s velkým množstvím příležitostí

kompasObnovitelné zdroje, jako je větrná a sluneční energie, dosáhly úrovně nákladů, která je schopná konkurovat konvenčním technologiím výroby energie. Ve spojitosti s bateriemi a dalšími systémy uchovávání energie představují obnovitelné zdroje životaschopnou alternativní dodávku energie pro stále větší množství zákazníků. Očekávání a role zákazníků se současně zásadním způsobem vyvíjejí. Zákazníci již nevidí sami sebe jen jako příjemce elektrické energie, plynu a tepla. Zajímají se více o zdroje a trvalou udržitelnost zásobování energiemi. A mnozí z nich si již vyrábí energii sami a fungují jako manažeři energetické efektivity. Strategie

Vedle měnících se potřeb zákazníků, klade také politika a regulační rozhodnutí posledních let stále větší důraz na obnovitelné zdroje, decentralizovanou výrobu energie a energetickou efektivitu. V důsledku tohoto vývoje dochází k roztříštění tradičního energetického řetězce na stále větší počet samostatných segmentů trhu. To vytváří příležitosti pro vstup nových specializovaných subjektů na trh, což ještě více zvyšuje konkurenci.

Nový svět energie – zahrnující trvale udržitelná řešení, autonomní a proaktivní zákazníky, obnovitelné a decentralizované zdroje, energetickou efektivitu a lokální energetické systémy – nabízí značný potenciál růstu. Tento svět energií bude zažívat dynamičtější růst a hrát stále významnější roli v mnoha zemích. Nicméně svět konvenčních energií bude existovat i nadále a nabízet atraktivní příležitosti dobře etablovaným společnostem. Vzhledem k tomu, že tradiční výrobní kapacita bude i nadále nepostradatelná při zajišťování spolehlivé dodávky energie, evropské trhy budou muset například zřídit mechanismy, které poskytnou vhodnou kompenzaci pro udržení této kapacity.

Společnosti, jež jsou schopny aktivně formovat nevyhnutelnou konsolidaci evropského trhu výroby energií, budou moc posílit svoji pozici na trhu a získat jednoznačné konkurenční výhody. Poptávka po energiích se celosvětově nadále zvyšuje, čímž vznikají příležitosti pro obchodování s energiemi a podporuje se oživování velkoobchodních cen energií. Oba světy energie nabízejí velké množství tržních a růstových příležitostí. Avšak podstatně se liší, pokud jde o faktory ovlivňující hodnotu, procesy, rizika, kapitálové náklady, očekávání investorů a faktory úspěchu.Strategie 2

Dvě specializované společnosti, každá ve velmi dobré startovní pozici

V reakci na principiálně změněné tržní prostředí máme v úmyslu rozdělit E.ON do dvou odlišně zaměřených a finančně silných veřejně obchodovatelných společností. Budoucí E.ON se zaměří na nový svět energie a stane se poskytovatelem energetických řešení. Chceme převést naše aktivity v oblasti konvenčního upstream a midstream byznysu do nové společnosti s názvem Uniper, která se bude soustředit na konvenční svět energie. E.ON si zpočátku zachová menšinový podíl ve společnosti Uniper.

Jsme přesvědčeni, že rozdělení do dvou menších a dynamičtějších společností posílí konkurenční pozici všech současných společností v rámci koncernu E.ON. Obě společnosti budou moci zaujmout soustředěnější přístup k řízení svého byznysu, čímž si vydláždí cestu k vyšší ziskovosti a dynamičtějšímu růstu a vytvoří atraktivní příležitosti pro zaměstnance a externí zúčastněné strany. Tyto dvě společnosti budou moci lépe odlišit své obchodní aktivity podle zákazníků, technologií, rizik a trhů a zaujmout náležitý přístup k rozvíjení nezbytných schopností a procesů. Každá z těchto dvou společností bude moci rozvíjet konzistentní firemní kulturu a budovat jasný positioning značky. Dále očekáváme, že obě společnosti budou mít specifičtější kapitálové náklady a adekvátní oceňování, čímž si zlepší přístup na kapitálové trhy.

Struktura koncernu E.ON

Globální jednotky

Jednotlivé regionální jednotky