Pro investory

Investoři

Střední Evropa pro nás není jen prázdný geografický pojem. Představuje pro nás domácí prostředí, ve kterém už po několik desetiletí žijeme a pracujeme. V zemích střední a východní Evropy se angažujeme od samého počátku liberalizace trhu s energiemi a využíváme zde našich bohatých zkušeností s privatizací energetických podniků v celé Evropě.

Struktura akcionářů k 1. 1. 2021

Přinášíme vám informace o struktuře akcionářů společnosti E. ON v České republice.

struktura k 1.1. 2021

 

 

 

Majetkové poměry

Společnosti E.ON v České republice se kapitálově podílejí na podnikání firem, jejichž podnikatelská činnost souvisí s energetickým odvětvím. Jedná se především o partnery poskytující služby a technologie související s výrobou a distribucí elektrické energie a zemního plynu nebo zajištující další služby našim klientům.

Majetkové podíly společností skupiny E.ON